Formularz zgłoszeniowy

Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami oraz kompetencje organów po 1 stycznia 2020 r.

27 marca 2020 r. hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.