Formularz zgłoszeniowy

ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY - lokale mieszkalne i pomieszczenia tymczasowe, noclegownie, schroniska i inne placówki zapewniające miejsca noclegowe

27 marca 2020 r. hotel Q Hotel Plus, ul. Wojewódzka 12, Katowice


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.