Formularz zgłoszeniowy

Nowelizacja zasad ustalania ekwiwalentu dotacji brutto oraz zasady ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej

24 lutego 2020 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.