Formularz zgłoszeniowy

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych a pojęcie pomocy publicznej

28 lutego 2020 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.