Formularz zgłoszeniowy

Gospodarka odpadami w 2019 r. - najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

15 listopada 2019 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.