Formularz zgłoszeniowy

Gospodarka odpadami w 2019 r. - najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

25 października 2019 r. Hotel Grand Ferdynand**** w Rzeszowie


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.