Formularz zgłoszeniowy

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE - zasady windykacji oraz rozliczeń podatkowych i rachunkowych

4 listopada 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.