Formularz zgłoszeniowy

Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa oraz powiązań zachodzących pomiędzy przedsiębiorcami w kontekście badania limitu pomocy de minimis dla Powiatowych Urzędów Pracy

22 listopada 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.