Formularz zgłoszeniowy

Pomoc Publiczna w Regionalnych Programach Operacyjnych w latach 2014 - 2020

18 października 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.