Formularz zgłoszeniowy

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport- import w podatku VAT.

17 października 2019 r. hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.