Formularz zgłoszeniowy

Cash Flow. Rachunkowość przepływów pieniężnych aspekt sprawozdawczy. Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

26 - 27 listopada 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.