Formularz zgłoszeniowy

Dokumentacja podatkowa cen transferowych po zmianach w 2019 r.

13 września 2019 r. hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.