Formularz zgłoszeniowy

Gospodarka odpadami w 2019 r. - najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

11 października 2019 r. Hotel Novotel Centrum, ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.