Formularz zgłoszeniowy

Gospodarka odpadami w 2019 r. - najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

13 września 2019 r. Hotel Scandic Gdansk, ul. Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.