Formularz zgłoszeniowy

Podatek VAT zmiany 2019 r. oraz od 2020 r.

30 sierpnia 2019 r. hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.