Formularz zgłoszeniowy

Podatek VAT zmiany 2019 r. oraz od 2020 r.

28 sierpnia 2019 r. Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.