Formularz zgłoszeniowy

Pomoc publiczna i pomoc de minimis - podstawy i aktualne regulacje

12 września 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.