Formularz zgłoszeniowy

Podatek VAT zmiany od lipca i września 2019r. oraz od 2020r.

18 lipca 2019 r. hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.