Formularz zgłoszeniowy

Sporządzanie sprawozdań online do KRS oraz zagadnienia związane z zamknięciem roku.

16 kwietnia 2019 r. hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.