Formularz zgłoszeniowy

Nowelizacja ustaw VAT i CIT 2018/2019

6 - 7 marca 2019 r. hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.