Formularz zgłoszeniowy

SAMOCHÓD I JEGO ROZLICZANIE w 2018 r. - aktualne problemy i projektowane zmiany od 2019

22 listopada 2018 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.