Formularz zgłoszeniowy

Nowelizacja zasad ustalania ekwiwalentu datacji brutto oraz zasady ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej

18 października 2018 r. Centrum Konferencyjne JUPITER, ul. Towarowa 22, Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.