Formularz zgłoszeniowy

Znowelizowany kodeks postępowania administracyjnego w odniesieniu do wybranych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

7 czerwca 2018 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.