Formularz zgłoszeniowy

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych a pojęcie pomocy publicznej

19 listopada 2018 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.