Nieruchomości

Wspólnoty gruntowe w prawie i praktyce - rozwiązywanie problemów (warsztaty)

9 września 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zakres szkolenia obejmuje głównie analizę problemów praktycznych związanych z porządkowaniem stanu prawnego dotyczącego wspólnot gruntowych, zakładaniem ksiąg wieczystych, a także innych problemów dotyczących gospodarowania we wspólnotach gruntowych oraz nadzoru nad spółkami do zagospodarowania tych wspólnot.

Szkolenie będzie miało charakter praktycznego warsztatu połączonego z odpowiedziami na zróżnicowane pytania Uczestników.1. Zagadnienia ogólne

 • Istota wspólnoty gruntowej
 • Problemy wspólnot gruntowych w świetle orzecznictwa sądowego
 • Zasady działania wspólnot gruntowych i spółek do zagospodarowania powyższych wspólnot
 • Uwarunkowania epidemiczne a funkcjonowanie wspólnot gruntowych

2. Kwestie proceduralne dotyczące wspólnot gruntowych

 • Terminy określone w przepisach ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 • Określenie istoty mienia gromadzkiego oraz uprawnionych do jego udziału
 • Ustalanie: nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową, wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
 • Sposoby postępowania przy braku złożenia wniosków o wydanie decyzji ustalających
 • Stosowanie przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej
 • Postępowania sądowo-administracyjne i sądowe, w tym wnoszenie powództw o uchylanie uchwał spółek
 • Odniesienia praktyczne, w tym także wynikające z orzecznictwa sądowo-administracyjnego

3. Zasady działania wspólnot gruntowych i spółek do zagospodarowania powyższych wspólnot

 • Nabywanie praw i obowiązków przez wspólnoty gruntowe
 • Odpowiedzialność za zobowiązania
 • Podziały wspólnot gruntowych
 • Istota zadań nadzorczych
 • Zbywanie udziałów we wspólnotach gruntowych
 • Wskazania z praktyki i orzeczeń sądowych

4. Tworzenie ksiąg wieczystych dla wspólnot gruntowych

 • Zakładanie ksiąg wieczystych
 • Sposób i tryb postępowania, w tym prowadzenie postępowania rejestrowego
 • Prawa i obowiązki użytkowników gruntów stanowiących mienie gromadzkie oraz wspólnoty gruntowe
 • Wskazania z praktyki i orzeczeń sądowych

Uwaga: Odpowiedzi na pytania uczestników będą realizowane na bieżąco w trakcie warsztatów.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Radca prawny, doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa leśnego i ochrony środowiska.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Wspólnoty gruntowe w prawie i praktyce - rozwiązywanie problemów (warsztaty)

9 września 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zakres szkolenia obejmuje głównie analizę problemów praktycznych związanych z porządkowaniem stanu prawnego dotyczącego wspólnot gruntowych, zakładaniem ksiąg wieczystych, a także innych problemów dotyczących gospodarowania we wspólnotach gruntowych oraz nadzoru nad spółkami do zagospodarowania tych wspólnot.

Szkolenie będzie miało charakter praktycznego warsztatu połączonego z odpowiedziami na zróżnicowane pytania Uczestników.
PROGRAM

1. Zagadnienia ogólne

 • Istota wspólnoty gruntowej
 • Problemy wspólnot gruntowych w świetle orzecznictwa sądowego
 • Zasady działania wspólnot gruntowych i spółek do zagospodarowania powyższych wspólnot
 • Uwarunkowania epidemiczne a funkcjonowanie wspólnot gruntowych

2. Kwestie proceduralne dotyczące wspólnot gruntowych

 • Terminy określone w przepisach ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 • Określenie istoty mienia gromadzkiego oraz uprawnionych do jego udziału
 • Ustalanie: nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową, wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
 • Sposoby postępowania przy braku złożenia wniosków o wydanie decyzji ustalających
 • Stosowanie przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej
 • Postępowania sądowo-administracyjne i sądowe, w tym wnoszenie powództw o uchylanie uchwał spółek
 • Odniesienia praktyczne, w tym także wynikające z orzecznictwa sądowo-administracyjnego

3. Zasady działania wspólnot gruntowych i spółek do zagospodarowania powyższych wspólnot

 • Nabywanie praw i obowiązków przez wspólnoty gruntowe
 • Odpowiedzialność za zobowiązania
 • Podziały wspólnot gruntowych
 • Istota zadań nadzorczych
 • Zbywanie udziałów we wspólnotach gruntowych
 • Wskazania z praktyki i orzeczeń sądowych

4. Tworzenie ksiąg wieczystych dla wspólnot gruntowych

 • Zakładanie ksiąg wieczystych
 • Sposób i tryb postępowania, w tym prowadzenie postępowania rejestrowego
 • Prawa i obowiązki użytkowników gruntów stanowiących mienie gromadzkie oraz wspólnoty gruntowe
 • Wskazania z praktyki i orzeczeń sądowych

Uwaga: Odpowiedzi na pytania uczestników będą realizowane na bieżąco w trakcie warsztatów.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny, doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa leśnego i ochrony środowiska.


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: