Podatki

VAT, CIT, PIT i ryczałt w Nowym Ładzie.

21 stycznia 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Czy wystąpią obciążenia dla przedsiębiorców

Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców - 9% od uzyskanego dochodu bez możliwości jej odliczenia

 • Wprowadzona minimalna składka zdrowotna od przedsiębiorców (jeśli np. wykażą stratę)
 • Ryczałtowcy - składka zdrowotna ustalona ma zostać na poziomie 1/3 kwoty należnego podatku
 • Karta podatkowa - składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9 proc. średniego wynagrodzenia.
 • Poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności.
 • Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej;
 • Wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

Jakie Korzyści podatkowe przyniesie Polski Ład:

 • Podwyższenie kwoty wolnej z 8 do 30.000 zł
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
 • Ulgi na powrót, odliczana od podatku -dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich.
 • Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej.
 • Odformalizowania zasad określania wzorów formularzy PIT
 • Ulga na innowacyjnych pracowników - dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej;
 • Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
 • Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe - zmiany ulgi w “Polskim Ładzie”
 • Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
 • Ulga na prototyp - na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek;
 • Ulga prowzrostowa - na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów;
 • Ulga IPO - dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy;
 • Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.
 • Zmiany w CIT Estońskim
 • Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą
 • Zmiany w podatku u źródła
 • Zmiany w VAT - nowy podatnik - grupa VAT
 • Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

VAT, CIT, PIT i ryczałt w Nowym Ładzie.

21 stycznia 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Czy wystąpią obciążenia dla przedsiębiorców

Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców - 9% od uzyskanego dochodu bez możliwości jej odliczenia

 • Wprowadzona minimalna składka zdrowotna od przedsiębiorców (jeśli np. wykażą stratę)
 • Ryczałtowcy - składka zdrowotna ustalona ma zostać na poziomie 1/3 kwoty należnego podatku
 • Karta podatkowa - składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9 proc. średniego wynagrodzenia.
 • Poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności.
 • Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej;
 • Wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

Jakie Korzyści podatkowe przyniesie Polski Ład:

 • Podwyższenie kwoty wolnej z 8 do 30.000 zł
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
 • Ulgi na powrót, odliczana od podatku -dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich.
 • Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej.
 • Odformalizowania zasad określania wzorów formularzy PIT
 • Ulga na innowacyjnych pracowników - dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej;
 • Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
 • Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe - zmiany ulgi w “Polskim Ładzie”
 • Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
 • Ulga na prototyp - na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek;
 • Ulga prowzrostowa - na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów;
 • Ulga IPO - dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy;
 • Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.
 • Zmiany w CIT Estońskim
 • Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą
 • Zmiany w podatku u źródła
 • Zmiany w VAT - nowy podatnik - grupa VAT
 • Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: