Podatki

Zmiany w VAT od 01.10.2021 i 01.01.2022: Nowy Ład, SLIM VAT 2.0, KSeF, nowa struktura JPK.

19 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

SLIM VAT 2.0.

Zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych.

 • na czym polega istota transakcji łańcuchowych?
 • jak ustalać dostawę “ruchomą” oraz dostawę “nieruchomą” i dlaczego to takie ważne?
 • dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym,
 • dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w eksporcie towarów,
 • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
 • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w eksporcie wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
 • warsztaty - analiza nowych zasad na wybranych przez prowadzącego przykładzie.

Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus w WNT oraz imporcie usług.

 • zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w WNT,
 • nowe zasady dot. WNT: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
 • zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w imporcie usług,
 • nowe zasady dotyczące korekt in minus w imporcie usług,
 • przepisy przejściowe: korekty wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.

Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie importu usług i WNT:

 • obowiązek wykazania VAT należnego w terminie 3 miesięcy,
 • skutki uchybienia terminowi 3miesięcznemu w zakresie podatku naliczonego,
 • ale to już było: likwidacja terminu 3miesięcznego oraz skutki tej zmiany,
 • przepisy przejściowe: co w przypadku faktur wystawionych przed zmianą, które dotrą do podatnika po wejściu w życie zmian?

Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie ujmowania podatku naliczonego:

 • moment powstania prawa do odliczenia,
 • opcja do rozliczenia podatku 3 kolejnych miesiącach,
 • skutki “przegapienia” 3miesięcznego terminu,
 • możliwość korekty wstecznie, za 1 okres,
 • po zmianach: możliwość korekty wstecznie, za jeden z 4 okresów rozliczeniowych,
 • co z fakturami wystawionymi przed zmianą, ale doręczonymi po zmianie?
 • co z fakturami wystawionymi i doręczonymi nabywcy przed zmianą?

Zmiany dotyczące pełnego prawa do odliczenia (samochody):

 • kto jest obowiązany składać VAT-26?
 • wydłużenie terminu na złożenie VAT-26,
 • co z pojazdami nabytymi przed zmianą?

Ulga na złe długi - zwiększenie “stosowalności”:

 • wprowadzenie ulgi na złe długi do sprzedaży na rzecz konsumentów,
 • warunki korzystania z ulgi na złe długi w związku ze sprzedażą na rzecz konsumenta,
 • likwidacja ograniczeń dotyczących dłużników (restrukturyzacja, upadłość itd.),
 • wydłużenie korzystania z ulgi do 3 lat,
 • przepisy przejściowe:
  • faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty przypada przed zmianą, ale termin 90 dni upływa po zmianie,
  • faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty i termin 90 dni przypada po zmianie.

Zmiany w procedurze importu towarów na zasadach uproszczonych - powrót do przeszłości?

 • na czym polega stosowanie zasad uproszczonych?
 • warunki stosowania procedury uproszczonej,
 • organy właściwe,
 • procedura uproszczona a przedstawiciel bezpośredni i pośredni,
 • zmiany: 4 miesiące na rozliczenie podatku i utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej.

Zmiany dotyczące zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości:

 • sprzedaż budynku/budowli, a zwolnienie z VAT,
 • możliwość rezygnacji ze zwolnienia,
 • rezygnacja ze zwolnienia pod warunkiem zawarcia odpowiedniej klauzuli w akcie notarialnym.

Zmiany dotyczące MPP:

 • zmiana w załączniku nr 15,
 • rozszerzenie przepływów pomiędzy rachunkami VAT,
 • zmiany w uwalnianiu środków z rachunku VAT w przypadku zaległości podatkowych,
 • zmiany związane z zamykaniem rachunków w bankach,
 • uwalnianie środków byłych podatników oraz podmiotów zagranicznych.

Zmiany w VAT wprowadzane tzw. “Nowym Ładem”.

Możliwość zakładania grupy VAT:

 • czym jest Grupa VAT oraz jej przedstawiciel?
 • istota rozwiązania,
 • grupa VAT jako podatnik VAT:
  • przesłanki,
  • co zawrzeć w umowie,
  • obowiązki przedstawiciela Grupy,
  • rejestracja Grupy jako podatnika,
  • moment uzyskania statusu podatnika VAT przez Grupę,
  • status VAT UE dla całej Grupy,
  • moment utraty statusu podatnika VAT przez Grupę,
 • rozliczenia Grupy z innymi podmiotami,
 • rozliczenia wewnątrz Grupy,
 • raportowanie JPK przez Grupę VAT,
 • nadwyżki VAT naliczonego członków Grupy powstałe przed jej utworzeniem,
 • nadwyżka VAT naliczonego wygenerowana przez Grupę - który podmiot otrzymuje?
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów tworzących Grupę VAT,
 • co zawiera ewidencja?
 • organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT,
 • proporcja roczna w przypadku Grupy VAT.

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych:

 • nowy wymóg w segmencie B2C,
 • utrata prawa do kwartalnych rozliczeń VAT w związku z naruszeniem wymogu rozliczeniowego z wykorzystaniem formy bezgotówkowej,
 • zamrożenie zwrotu za brak możliwości płatności kartą,
 • przyspieszony 15dniowy zwrot dla podatników rozliczających się bezgotówkowo.

Nowa struktura JPK

 • Likwidacja niektórych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Wprowadzenie nowych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Nowy sposób raportowania ulgi na złe długi.

Krajowy System e-faktur

Charakterystyka nowego rozwiązania:

 • istota KSeF,
 • funkcjonalność systemu KSeF,
 • od kiedy?
 • dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
 • oprogramowanie MF, czy “z rynku”?
 • w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

Faktura ustrukturyzowana:

 • sposób wystawiania,
 • sposób przesyłania do nabywcy,
 • zakres danych na fakturze “ustrukturyzowanej”,
 • korygowanie “ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
 • korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury “ustrukturyzowanej”,
 • archiwizacja i przechowywanie “ustrukturyzowanych” faktur,
 • faktury “ustrukturyzowane” w JPK

“Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

Pozostałe zmiany dotyczące faktur:

 • mniej danych na FV zaliczkowej,
 • wydłużenie możliwości wystawiania FV przed terminem,
 • poluzowanie wymogów dot. oznaczania duplikatów faktur,
 • zmiana zasad dotyczących wystawiania faktur korygujących.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Zmiany w VAT od 01.10.2021 i 01.01.2022: Nowy Ład, SLIM VAT 2.0, KSeF, nowa struktura JPK.

19 października 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

SLIM VAT 2.0.

Zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych.

 • na czym polega istota transakcji łańcuchowych?
 • jak ustalać dostawę “ruchomą” oraz dostawę “nieruchomą” i dlaczego to takie ważne?
 • dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym,
 • dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w eksporcie towarów,
 • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
 • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w eksporcie wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
 • warsztaty - analiza nowych zasad na wybranych przez prowadzącego przykładzie.

Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus w WNT oraz imporcie usług.

 • zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w WNT,
 • nowe zasady dot. WNT: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
 • zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w imporcie usług,
 • nowe zasady dotyczące korekt in minus w imporcie usług,
 • przepisy przejściowe: korekty wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.

Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie importu usług i WNT:

 • obowiązek wykazania VAT należnego w terminie 3 miesięcy,
 • skutki uchybienia terminowi 3miesięcznemu w zakresie podatku naliczonego,
 • ale to już było: likwidacja terminu 3miesięcznego oraz skutki tej zmiany,
 • przepisy przejściowe: co w przypadku faktur wystawionych przed zmianą, które dotrą do podatnika po wejściu w życie zmian?

Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie ujmowania podatku naliczonego:

 • moment powstania prawa do odliczenia,
 • opcja do rozliczenia podatku 3 kolejnych miesiącach,
 • skutki “przegapienia” 3miesięcznego terminu,
 • możliwość korekty wstecznie, za 1 okres,
 • po zmianach: możliwość korekty wstecznie, za jeden z 4 okresów rozliczeniowych,
 • co z fakturami wystawionymi przed zmianą, ale doręczonymi po zmianie?
 • co z fakturami wystawionymi i doręczonymi nabywcy przed zmianą?

Zmiany dotyczące pełnego prawa do odliczenia (samochody):

 • kto jest obowiązany składać VAT-26?
 • wydłużenie terminu na złożenie VAT-26,
 • co z pojazdami nabytymi przed zmianą?

Ulga na złe długi - zwiększenie “stosowalności”:

 • wprowadzenie ulgi na złe długi do sprzedaży na rzecz konsumentów,
 • warunki korzystania z ulgi na złe długi w związku ze sprzedażą na rzecz konsumenta,
 • likwidacja ograniczeń dotyczących dłużników (restrukturyzacja, upadłość itd.),
 • wydłużenie korzystania z ulgi do 3 lat,
 • przepisy przejściowe:
  • faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty przypada przed zmianą, ale termin 90 dni upływa po zmianie,
  • faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty i termin 90 dni przypada po zmianie.

Zmiany w procedurze importu towarów na zasadach uproszczonych - powrót do przeszłości?

 • na czym polega stosowanie zasad uproszczonych?
 • warunki stosowania procedury uproszczonej,
 • organy właściwe,
 • procedura uproszczona a przedstawiciel bezpośredni i pośredni,
 • zmiany: 4 miesiące na rozliczenie podatku i utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej.

Zmiany dotyczące zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości:

 • sprzedaż budynku/budowli, a zwolnienie z VAT,
 • możliwość rezygnacji ze zwolnienia,
 • rezygnacja ze zwolnienia pod warunkiem zawarcia odpowiedniej klauzuli w akcie notarialnym.

Zmiany dotyczące MPP:

 • zmiana w załączniku nr 15,
 • rozszerzenie przepływów pomiędzy rachunkami VAT,
 • zmiany w uwalnianiu środków z rachunku VAT w przypadku zaległości podatkowych,
 • zmiany związane z zamykaniem rachunków w bankach,
 • uwalnianie środków byłych podatników oraz podmiotów zagranicznych.

Zmiany w VAT wprowadzane tzw. “Nowym Ładem”.

Możliwość zakładania grupy VAT:

 • czym jest Grupa VAT oraz jej przedstawiciel?
 • istota rozwiązania,
 • grupa VAT jako podatnik VAT:
  • przesłanki,
  • co zawrzeć w umowie,
  • obowiązki przedstawiciela Grupy,
  • rejestracja Grupy jako podatnika,
  • moment uzyskania statusu podatnika VAT przez Grupę,
  • status VAT UE dla całej Grupy,
  • moment utraty statusu podatnika VAT przez Grupę,
 • rozliczenia Grupy z innymi podmiotami,
 • rozliczenia wewnątrz Grupy,
 • raportowanie JPK przez Grupę VAT,
 • nadwyżki VAT naliczonego członków Grupy powstałe przed jej utworzeniem,
 • nadwyżka VAT naliczonego wygenerowana przez Grupę - który podmiot otrzymuje?
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów tworzących Grupę VAT,
 • co zawiera ewidencja?
 • organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT,
 • proporcja roczna w przypadku Grupy VAT.

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych:

 • nowy wymóg w segmencie B2C,
 • utrata prawa do kwartalnych rozliczeń VAT w związku z naruszeniem wymogu rozliczeniowego z wykorzystaniem formy bezgotówkowej,
 • zamrożenie zwrotu za brak możliwości płatności kartą,
 • przyspieszony 15dniowy zwrot dla podatników rozliczających się bezgotówkowo.

Nowa struktura JPK

 • Likwidacja niektórych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Wprowadzenie nowych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Nowy sposób raportowania ulgi na złe długi.

Krajowy System e-faktur

Charakterystyka nowego rozwiązania:

 • istota KSeF,
 • funkcjonalność systemu KSeF,
 • od kiedy?
 • dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
 • oprogramowanie MF, czy “z rynku”?
 • w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

Faktura ustrukturyzowana:

 • sposób wystawiania,
 • sposób przesyłania do nabywcy,
 • zakres danych na fakturze “ustrukturyzowanej”,
 • korygowanie “ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
 • korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury “ustrukturyzowanej”,
 • archiwizacja i przechowywanie “ustrukturyzowanych” faktur,
 • faktury “ustrukturyzowane” w JPK

“Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

Pozostałe zmiany dotyczące faktur:

 • mniej danych na FV zaliczkowej,
 • wydłużenie możliwości wystawiania FV przed terminem,
 • poluzowanie wymogów dot. oznaczania duplikatów faktur,
 • zmiana zasad dotyczących wystawiania faktur korygujących.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: