Pomoc publiczna

Pomoc publiczna na ochronę środowiska i energetykę - aktualne regulacje oraz nowe rodzaje pomocy w 2021 r.

15 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:
 • omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej;
 • przedstawienie procedur i definicji związanych z udzielaniem pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • zapoznanie uczestników z aktualnymi warunkami dopuszczalności pomocy de minimis;
 • omówienie warunków dopuszczalności publicznej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i energetyki, w tym nowych zasad i planowanych zmian w zakresie pomocy regionalnej oraz pomocy horyzontalnej w tym nowych przeznaczeń pomocy dotyczących pomocy inwestycyjnej na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych, a także znowelizowanych zasad udzielania Pomocy inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
 • omówienie nowych zasad udzielania pomocy na efektywność energetyczną,
 • przedstawienie zasad udzielania pomocy publicznej w formie rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych.


 • ADRESACI SZKOLENIA
  Szkolenie skierowane jest do osób:
 • zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej w projektach z zakresu ochrony środowiska i energetyki (np. pracownicy ministerstw i urzędów centralnych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin),
 • dysponujących środkami publicznymi na wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i energetyki (np. pracownicy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej),
 • prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających realizować projekty związane z ochroną środowiska i energetyki finansowane ze środków publicznych (np. przedsiębiorstwa).


 • 1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

  • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
  • przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
  • definicje związane z pomocą publiczną
  • procedura notyfikacyjna przed KE

  2. Stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadku finansowania infrastruktury

  • Pomoc na rzecz wykonawcy/właściciela
  • Pomoc na rzecz operatorów
  • Pomoc na rzecz użytkowników końcowych
  • Występowanie pomocy publicznej w poszczególnych sektorach (np. Infrastruktura energetyczna, Infrastruktura portów lotniczych, infrastruktura portów morskich, infrastruktur badawcza, infrastruktura kolejowa i drogowa, infrastruktura sieci wodociągowych i kanalizacyjnych).

  3. Pomoc de minimis na ochronę środowiska i energetykę

  • sektory, w których nie można udzielać pomocy de minimis
  • maksymalna kwota pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo
  • zasady kumulacji pomocy de minimis
  • nowe zasady udzielania pomocy de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa

  4. Pomoc regionalna na ochroną środowiska

  • zakres sektorowy
  • mapa pomocy regionalnej - intensywność pomocy (omówienie planowanych zmian mapy pomocy regionalnej po 2021 r.)
  • koszty kwalifikowalne
  • efekt zachęty

  5. Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska i energetykę

  • Zakres sektorowy
  • Omówienie przeznaczeń pomocy środowiskowej, w tym nowych przeznaczeń pomocy dotyczących pomocy inwestycyjnej na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych, a także znowelizowanych zasad udzielania Pomocy inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
  • Koszty kwalifikowalne i zasady ich ustalania
  • Intensywność pomocy

  6. Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych:

  • idea rekompensaty tytułu świadczenia usług publicznych
  • kiedy rekompensata jest zwolniona z notyfikacji,
  • ogólne zasady udzielania pomocy w formie rekompensaty

  7. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

  • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
  • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  • Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • Stopa referencyjna i obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
  • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
  • zasady dotyczące sprawozdawczości
  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

  Zarejestruj się ON-LINE

  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

  Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

  Cennik szkolenia

  590 + VAT
  koszt udziału jednej osoby

  490 + VAT
  koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Pomoc publiczna

  Pomoc publiczna na ochronę środowiska i energetykę - aktualne regulacje oraz nowe rodzaje pomocy w 2021 r.

  15 października 2021 r.

  Online

  CEL SZKOLENIA

  CEL SZKOLENIA
  Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:
 • omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej;
 • przedstawienie procedur i definicji związanych z udzielaniem pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • zapoznanie uczestników z aktualnymi warunkami dopuszczalności pomocy de minimis;
 • omówienie warunków dopuszczalności publicznej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i energetyki, w tym nowych zasad i planowanych zmian w zakresie pomocy regionalnej oraz pomocy horyzontalnej w tym nowych przeznaczeń pomocy dotyczących pomocy inwestycyjnej na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych, a także znowelizowanych zasad udzielania Pomocy inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
 • omówienie nowych zasad udzielania pomocy na efektywność energetyczną,
 • przedstawienie zasad udzielania pomocy publicznej w formie rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych.


 • ADRESACI SZKOLENIA
  Szkolenie skierowane jest do osób:
 • zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej w projektach z zakresu ochrony środowiska i energetyki (np. pracownicy ministerstw i urzędów centralnych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin),
 • dysponujących środkami publicznymi na wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i energetyki (np. pracownicy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej),
 • prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających realizować projekty związane z ochroną środowiska i energetyki finansowane ze środków publicznych (np. przedsiębiorstwa). • PROGRAM

  1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

  • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
  • przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
  • definicje związane z pomocą publiczną
  • procedura notyfikacyjna przed KE

  2. Stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadku finansowania infrastruktury

  • Pomoc na rzecz wykonawcy/właściciela
  • Pomoc na rzecz operatorów
  • Pomoc na rzecz użytkowników końcowych
  • Występowanie pomocy publicznej w poszczególnych sektorach (np. Infrastruktura energetyczna, Infrastruktura portów lotniczych, infrastruktura portów morskich, infrastruktur badawcza, infrastruktura kolejowa i drogowa, infrastruktura sieci wodociągowych i kanalizacyjnych).

  3. Pomoc de minimis na ochronę środowiska i energetykę

  • sektory, w których nie można udzielać pomocy de minimis
  • maksymalna kwota pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo
  • zasady kumulacji pomocy de minimis
  • nowe zasady udzielania pomocy de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa

  4. Pomoc regionalna na ochroną środowiska

  • zakres sektorowy
  • mapa pomocy regionalnej - intensywność pomocy (omówienie planowanych zmian mapy pomocy regionalnej po 2021 r.)
  • koszty kwalifikowalne
  • efekt zachęty

  5. Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska i energetykę

  • Zakres sektorowy
  • Omówienie przeznaczeń pomocy środowiskowej, w tym nowych przeznaczeń pomocy dotyczących pomocy inwestycyjnej na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych, a także znowelizowanych zasad udzielania Pomocy inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
  • Koszty kwalifikowalne i zasady ich ustalania
  • Intensywność pomocy

  6. Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych:

  • idea rekompensaty tytułu świadczenia usług publicznych
  • kiedy rekompensata jest zwolniona z notyfikacji,
  • ogólne zasady udzielania pomocy w formie rekompensaty

  7. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

  • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
  • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  • Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • Stopa referencyjna i obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
  • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
  • zasady dotyczące sprawozdawczości

  HARMONOGRAM

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  PRELEGENCI

  Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


  CENA SZKOLENIA

  590 + VAT
  koszt udziału jednej osoby

  490 + VAT
  koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


  Zarejestruj się ON-LINE
  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: