Podatki

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import, transakcje trójstronne i łańcuchowe w 2021 r.

5 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2021 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT, aktualnego orzecznictwa i wyjaśnień;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów

Adresaci:

 • Główne księgowe, księgowe;
 • Pracownicy działu finansowego;
 • Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi;
 • Dyrektorzy jednostek

ZMIANY W TRAKCIE ROKU 2021

Transakcje wewnątrzunijne i poza UE w ustawie SLIM-VAT-2:

 • Zmiana definicji państw unijnych ? dostosowanie definicji po Brexit;
 • Transakcje łańcuchowe typu WDT;
 • Transakcje łańcuchowe typu eksport towarów;
 • Rozliczenie faktury korygującej otrzymanej z tytułu importu usług oraz WNT ? NOWE uregulowania;
 • Zmiany w rozliczaniu uproszczonych zasad importu towarów

Zakup i sprzedaż towarów na terenie UE i poza UE od lipca 2021 r.:

 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od lipca 2022 r.
 • Treść wniosku;
 • Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju/ na terytorium kraju;
 • Transakcje z osobami fizycznymi zagranicznymi ? nowe procedury VAT-OSS i VAT- IOSS
 • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury MOSS;
 • Oznaczenia JPK: WSTO_EE i IED ? od kiedy stosować i w stosunku do jakich transakcji.

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W 2021 R.

Nowe Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw towarów w ramach WDT:

 • Nowe Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw WDT - podstawa stosowania;
 • dokumenty potwierdzające wywóz towarów;
 • Dokumentowanie WDT w przypadku wywozu towaru własnym transportem przez kupującego:
 • Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP;
 • Dokumenty dodatkowe;
 • Faktura i specyfikacja;
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające wywóz: Polisa ubezpieczeniowa, dokument notarialny, oświadczenie osoby posiadającej magazyn;
 • problemy praktyczne związane ze stosowaniem Dyrektywy.

Ogólna interpretacja MF z grudnia 2020 r. a rozliczanie WDT

 • uregulowania Rozporządzenia UE w wyjaśnieniach MF
 • stosowanie w przykładach dowodów zawartych w Rozporządzeniu UE;
 • zbieg przepisów Ustawy o VAT a Rozporządzenia UE;
 • stanowisko MF w sprawie Rozporządzenia UE a Ustawy o VAT - co stosować?

Aktualne problemy i kontrole transakcji wewnątrzwspólnotowych:

 • dowody potwierdzające wywóz;
 • warunki handlowe INCOTERMS a zasady stosowania stawki 0%;
 • ex work, DDP i DDU a wpływ na rozliczenia podatkowe
 • wywóz towaru przez kupującego - dowody przemieszczenia towaru;
 • sprzedaż do kontrahenta zagranicznego a dostawa do kolejnego podmiotu;
 • pojęcie transakcji fikcyjnej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

WDT i WNT - inne problemy praktyczne

 • Pojęcie WDT i WNT a sytuacje nietypowe, np. towar poza granicami kraju;
 • Rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT i sprzedażą wysyłkową
 • Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów - problemy praktyczne;
 • Warunki zastosowania stawki 0% w WDT - obowiązek udowadniania przemieszczania towarów
 • Zasady rozliczenia WDT przy braku wymaganych dokumentów.
 • Sprzedaż towarów znajdujących się w magazynie położonym w innym kraju UE
 • Wywóz próbek i prezentów o niewielkiej wartości
 • Sprzedaż towarów z montażem do innego kraju UE
 • Wywóz towaru do innego kraju UE w celu jego dalszego eksportu
 • Podatnik zwolniony podmiotowo a rejestracja jako podatnik VAT UE
 • Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE lub na terytorium innego państwa - ZASADY ROZLICZEŃ: darowizny z kraju UE, nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy;
 • Nabycie towarów od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

Import i świadczenie usług w 2021 r.- aktualne problemy:

 • przeliczanie wartości w walucie obcej od 2021 r. - NOWE uregulowania SLIM VAT
 • Miejsca świadczenia usług;
 • Zasada “Odwrotnego obciążenia” - jak stosować
 • Obowiązek podatkowy w przypadku importu usługi i świadczenia usługi poza granicami kraju
 • Zasady rozliczania importu usług
 • Faktura VAT a świadczenie usług
 • Otrzymanie faktury z opóźnieniem i obowiązek korygowania rozliczeń wstecz;
 • Rozliczanie usług, których miejscem świadczenia jest poza terytorium UE
 • Miejsce świadczenia usług w przypadku targów i wystaw i zakupu biletów na targi i wystawy
 • Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych niebędących podmiotami gospodarczymi
 • Wykazywanie świadczenia usług w Informacji podsumowującej i deklaracji VAT - 7 - najczęstsze błędy

Miejsce dostawy towarów:

 • zasada ogólna rozliczania dostawy towarów;
 • towary wysyłane, transportowane;
 • towary niewysyłane, nietransportowane;
 • dostawa towarów z montażem;
 • dodatkowe usługi związane z dostawą towarów a ich rozliczenia;
 • wywóz towarów przez dany podmiot a funkcjonowanie transakcji trójstronnych i łańcuchowych.

Zasady ustalania i schematy transakcji trójstronnych i łańcuchowych:

 • dostawa towarów do innego państwa UE a faktura wystawiana dla podmiotu z innego państwa;
 • dostawa towarów do innego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta krajowego;
 • dostawa towarów na terenie danego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta z innego państwa;
 • dostawa towarów poza granice UE a zakup towaru przez kontrahenta z UE;
 • dostawa towarów na teren UE a faktura dla kontrahenta poza UE;
 • dostawa towarów do innego podmiotu (krajowego, UE lub poza UE) a faktura wystawiana na inny podmiot niż podmiot, do którego towar dostarczono.

Transakcje trójstronne w formie uproszczonej:

 • zasady stosowania: trzy państwa UE i trzy podmioty będące podatnikami podatku VAT;
 • dostawa towarów od pierwszego do ostatniego z kontrahentów - dowody dostaw;
 • rozliczenia przez pierwszego z podmiotów - treść faktury i zasady wykazywania w deklaracji VAT;
 • rozliczenia przez drugiego z podmiotów w zakresie faktury (obowiązkowe jej elementy);
 • rozpoznawanie WNT przez trzeciego z podmiotów - zasady rozliczeń.

Eksport i import towarów:

 • Dłuższy termin na otrzymanie potwierdzenia wywozu w ramach eksportu towarów - NOWE uregulowania SLIM VAT
 • Najnowsze wyjaśnienie MF dotyczące miejsca pierwszego przeznaczenia
 • Zasady prawa celnego a rozliczanie podatku VAT
 • Kurs przeliczeniowy
 • Błędna faktura zgłoszona do odprawy celnej - skutki podatkowe;
 • Brak wywozu towaru w ramach eksportu towarów
 • Szczególne procedury celne a rozliczanie podatku VAT
 • Przedstawiciel podatkowy i Agencja Celna jako podmioty rozliczające transakcje - ZMIANY
 • brak wprowadzenia towaru na teren kraju - zasady rozliczeń
 • Problemy praktyczne, w tym przywóz z Chin do Polski lub do innego państwa UE; transakcje w składzie celnym, błędy w rozliczeniach celnych a rozliczanie podatku VAT.

Dyskusja z Uczestnikami.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import, transakcje trójstronne i łańcuchowe w 2021 r.

5 października 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2021 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT, aktualnego orzecznictwa i wyjaśnień;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów

Adresaci:

 • Główne księgowe, księgowe;
 • Pracownicy działu finansowego;
 • Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi;
 • Dyrektorzy jednostek

ZMIANY W TRAKCIE ROKU 2021

Transakcje wewnątrzunijne i poza UE w ustawie SLIM-VAT-2:

 • Zmiana definicji państw unijnych ? dostosowanie definicji po Brexit;
 • Transakcje łańcuchowe typu WDT;
 • Transakcje łańcuchowe typu eksport towarów;
 • Rozliczenie faktury korygującej otrzymanej z tytułu importu usług oraz WNT ? NOWE uregulowania;
 • Zmiany w rozliczaniu uproszczonych zasad importu towarów

Zakup i sprzedaż towarów na terenie UE i poza UE od lipca 2021 r.:

 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od lipca 2022 r.
 • Treść wniosku;
 • Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju/ na terytorium kraju;
 • Transakcje z osobami fizycznymi zagranicznymi ? nowe procedury VAT-OSS i VAT- IOSS
 • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury MOSS;
 • Oznaczenia JPK: WSTO_EE i IED ? od kiedy stosować i w stosunku do jakich transakcji.

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W 2021 R.

Nowe Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw towarów w ramach WDT:

 • Nowe Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw WDT - podstawa stosowania;
 • dokumenty potwierdzające wywóz towarów;
 • Dokumentowanie WDT w przypadku wywozu towaru własnym transportem przez kupującego:
 • Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP;
 • Dokumenty dodatkowe;
 • Faktura i specyfikacja;
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające wywóz: Polisa ubezpieczeniowa, dokument notarialny, oświadczenie osoby posiadającej magazyn;
 • problemy praktyczne związane ze stosowaniem Dyrektywy.

Ogólna interpretacja MF z grudnia 2020 r. a rozliczanie WDT

 • uregulowania Rozporządzenia UE w wyjaśnieniach MF
 • stosowanie w przykładach dowodów zawartych w Rozporządzeniu UE;
 • zbieg przepisów Ustawy o VAT a Rozporządzenia UE;
 • stanowisko MF w sprawie Rozporządzenia UE a Ustawy o VAT - co stosować?

Aktualne problemy i kontrole transakcji wewnątrzwspólnotowych:

 • dowody potwierdzające wywóz;
 • warunki handlowe INCOTERMS a zasady stosowania stawki 0%;
 • ex work, DDP i DDU a wpływ na rozliczenia podatkowe
 • wywóz towaru przez kupującego - dowody przemieszczenia towaru;
 • sprzedaż do kontrahenta zagranicznego a dostawa do kolejnego podmiotu;
 • pojęcie transakcji fikcyjnej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

WDT i WNT - inne problemy praktyczne

 • Pojęcie WDT i WNT a sytuacje nietypowe, np. towar poza granicami kraju;
 • Rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT i sprzedażą wysyłkową
 • Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów - problemy praktyczne;
 • Warunki zastosowania stawki 0% w WDT - obowiązek udowadniania przemieszczania towarów
 • Zasady rozliczenia WDT przy braku wymaganych dokumentów.
 • Sprzedaż towarów znajdujących się w magazynie położonym w innym kraju UE
 • Wywóz próbek i prezentów o niewielkiej wartości
 • Sprzedaż towarów z montażem do innego kraju UE
 • Wywóz towaru do innego kraju UE w celu jego dalszego eksportu
 • Podatnik zwolniony podmiotowo a rejestracja jako podatnik VAT UE
 • Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE lub na terytorium innego państwa - ZASADY ROZLICZEŃ: darowizny z kraju UE, nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy;
 • Nabycie towarów od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

Import i świadczenie usług w 2021 r.- aktualne problemy:

 • przeliczanie wartości w walucie obcej od 2021 r. - NOWE uregulowania SLIM VAT
 • Miejsca świadczenia usług;
 • Zasada “Odwrotnego obciążenia” - jak stosować
 • Obowiązek podatkowy w przypadku importu usługi i świadczenia usługi poza granicami kraju
 • Zasady rozliczania importu usług
 • Faktura VAT a świadczenie usług
 • Otrzymanie faktury z opóźnieniem i obowiązek korygowania rozliczeń wstecz;
 • Rozliczanie usług, których miejscem świadczenia jest poza terytorium UE
 • Miejsce świadczenia usług w przypadku targów i wystaw i zakupu biletów na targi i wystawy
 • Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych niebędących podmiotami gospodarczymi
 • Wykazywanie świadczenia usług w Informacji podsumowującej i deklaracji VAT - 7 - najczęstsze błędy

Miejsce dostawy towarów:

 • zasada ogólna rozliczania dostawy towarów;
 • towary wysyłane, transportowane;
 • towary niewysyłane, nietransportowane;
 • dostawa towarów z montażem;
 • dodatkowe usługi związane z dostawą towarów a ich rozliczenia;
 • wywóz towarów przez dany podmiot a funkcjonowanie transakcji trójstronnych i łańcuchowych.

Zasady ustalania i schematy transakcji trójstronnych i łańcuchowych:

 • dostawa towarów do innego państwa UE a faktura wystawiana dla podmiotu z innego państwa;
 • dostawa towarów do innego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta krajowego;
 • dostawa towarów na terenie danego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta z innego państwa;
 • dostawa towarów poza granice UE a zakup towaru przez kontrahenta z UE;
 • dostawa towarów na teren UE a faktura dla kontrahenta poza UE;
 • dostawa towarów do innego podmiotu (krajowego, UE lub poza UE) a faktura wystawiana na inny podmiot niż podmiot, do którego towar dostarczono.

Transakcje trójstronne w formie uproszczonej:

 • zasady stosowania: trzy państwa UE i trzy podmioty będące podatnikami podatku VAT;
 • dostawa towarów od pierwszego do ostatniego z kontrahentów - dowody dostaw;
 • rozliczenia przez pierwszego z podmiotów - treść faktury i zasady wykazywania w deklaracji VAT;
 • rozliczenia przez drugiego z podmiotów w zakresie faktury (obowiązkowe jej elementy);
 • rozpoznawanie WNT przez trzeciego z podmiotów - zasady rozliczeń.

Eksport i import towarów:

 • Dłuższy termin na otrzymanie potwierdzenia wywozu w ramach eksportu towarów - NOWE uregulowania SLIM VAT
 • Najnowsze wyjaśnienie MF dotyczące miejsca pierwszego przeznaczenia
 • Zasady prawa celnego a rozliczanie podatku VAT
 • Kurs przeliczeniowy
 • Błędna faktura zgłoszona do odprawy celnej - skutki podatkowe;
 • Brak wywozu towaru w ramach eksportu towarów
 • Szczególne procedury celne a rozliczanie podatku VAT
 • Przedstawiciel podatkowy i Agencja Celna jako podmioty rozliczające transakcje - ZMIANY
 • brak wprowadzenia towaru na teren kraju - zasady rozliczeń
 • Problemy praktyczne, w tym przywóz z Chin do Polski lub do innego państwa UE; transakcje w składzie celnym, błędy w rozliczeniach celnych a rozliczanie podatku VAT.

Dyskusja z Uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: