Podatki

Analiza pierwszych raportów JPK- pierwsza Korekta JPK. Praktyczne problemy w wyjaśnieniach MF oraz pierwsze interpretacje podatkowe w tym przedmiocie.

4 marca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1) JPK VAT7M/VAT7K

 • JPK_VAT7M/7K struktura logiczna JPK
 • Ewidencja i deklaracja w jednym dokumencie.
 • Zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU)
 • Transakcje oznaczone kodem TP
 • Usługi objęte oznaczaniem EE
 • Właściwie stosować oznaczenia MPP
 • Sprzedaż detaliczna a kasa fiskalna
 • Co dalej z fakturami uproszczonymi
 • Transakcje międzynarodowe jak je oznaczyć w JPK
 • Prefiks PL na fakturze czy wykazujemy w JPK
 • Jak oznaczyć w JPK ulgę na złe długi - Pole 42; 46
 • Refakturowanie faktur w JPK
 • Pełnomocnictwo do podpisywania JPK czy UPL wystarczy a może jednak PP1?
 • Numery błędów :
  • błąd “0”
  • błąd “ 401”
  • błąd “407”
  • błąd “408-418”
  • błąd “404;406; 4018”

2) Kary za nieprawidłowe przesyłanie JPK

 • Wezwanie z organu podatkowego w sprawie skorygowania JPK
 • Co grozi przedsiębiorcy za popełnione błędy w JPK
 • W jakich przypadkach kara nie zostanie nałożona.

3) Zasady prawidłowego składania korekt JPK_V7M/V7K

 • Nagłówek oraz oznaczenie podmiotu
  • Kod formularza oraz wariant formularza.
  • Kod formularza oraz wariant formularza JPK a Kod formularza oraz wariant formularza deklaracji.
  • Cel złożenia korekty JPK
 • Korekta wpływająca na wysokość podatku u sprzedawcy
  • Zapis korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej
  • Oznaczanie kodami GTU faktur korygujących
  • Oznaczanie kodami transakcyjnymi faktur korygujących
  • Stosowanie kodu TP do faktur korygujących
  • Zasady stosowania kodu MPP do faktur korygujących
  • Zapis w nowym JPK_V7 faktury korygującej, gdy faktura pierwotna miała oznaczenie FP
  • Zapis w nowym JPK_V7 korekty, gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny
 • Korekta wpływająca na wysokość podatku u nabywcy
 • Pomyłki w danych sprzedawcy lun nabywcy
 • Korekta gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK
 • Korekta u wierzyciela i dłużnika w nowym JPK

4) Czynny żal a korekta JPK

 • Jakie sankcje dla przedsiębiorców przewiduje Kodeks karny skarbowy?...
 • Definicje z Kodeksu karnego skarbowe
 • Co to jest czynny żal...
 • Warunki skutecznego czynnego żalu:...

5) Interpretacje i wyjaśnienia MF w zakresie JPK

6) Pytania i odpowiedzi

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Analiza pierwszych raportów JPK- pierwsza Korekta JPK. Praktyczne problemy w wyjaśnieniach MF oraz pierwsze interpretacje podatkowe w tym przedmiocie.

4 marca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1) JPK VAT7M/VAT7K

 • JPK_VAT7M/7K struktura logiczna JPK
 • Ewidencja i deklaracja w jednym dokumencie.
 • Zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU)
 • Transakcje oznaczone kodem TP
 • Usługi objęte oznaczaniem EE
 • Właściwie stosować oznaczenia MPP
 • Sprzedaż detaliczna a kasa fiskalna
 • Co dalej z fakturami uproszczonymi
 • Transakcje międzynarodowe jak je oznaczyć w JPK
 • Prefiks PL na fakturze czy wykazujemy w JPK
 • Jak oznaczyć w JPK ulgę na złe długi - Pole 42; 46
 • Refakturowanie faktur w JPK
 • Pełnomocnictwo do podpisywania JPK czy UPL wystarczy a może jednak PP1?
 • Numery błędów :
  • błąd “0”
  • błąd “ 401”
  • błąd “407”
  • błąd “408-418”
  • błąd “404;406; 4018”

2) Kary za nieprawidłowe przesyłanie JPK

 • Wezwanie z organu podatkowego w sprawie skorygowania JPK
 • Co grozi przedsiębiorcy za popełnione błędy w JPK
 • W jakich przypadkach kara nie zostanie nałożona.

3) Zasady prawidłowego składania korekt JPK_V7M/V7K

 • Nagłówek oraz oznaczenie podmiotu
  • Kod formularza oraz wariant formularza.
  • Kod formularza oraz wariant formularza JPK a Kod formularza oraz wariant formularza deklaracji.
  • Cel złożenia korekty JPK
 • Korekta wpływająca na wysokość podatku u sprzedawcy
  • Zapis korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej
  • Oznaczanie kodami GTU faktur korygujących
  • Oznaczanie kodami transakcyjnymi faktur korygujących
  • Stosowanie kodu TP do faktur korygujących
  • Zasady stosowania kodu MPP do faktur korygujących
  • Zapis w nowym JPK_V7 faktury korygującej, gdy faktura pierwotna miała oznaczenie FP
  • Zapis w nowym JPK_V7 korekty, gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny
 • Korekta wpływająca na wysokość podatku u nabywcy
 • Pomyłki w danych sprzedawcy lun nabywcy
 • Korekta gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK
 • Korekta u wierzyciela i dłużnika w nowym JPK

4) Czynny żal a korekta JPK

 • Jakie sankcje dla przedsiębiorców przewiduje Kodeks karny skarbowy?...
 • Definicje z Kodeksu karnego skarbowe
 • Co to jest czynny żal...
 • Warunki skutecznego czynnego żalu:...

5) Interpretacje i wyjaśnienia MF w zakresie JPK

6) Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: