Ochrona środowiska

Baza danych o odpadach - ewidencja i sprawozdawczość w praktyce.

4 lutego 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie online na temat Bazy Danych o Odpadach, na którym omówimy ostatnie zmiany w ewidencji i sprawozdawczości odpadów a także pokażemy na konkretnych przykładach działanie najważniejszych funkcjonalności BDO.

Omówimy też nowe rozwiązania dotyczące odpadów, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy - pytania zadawane są na czacie lub na żywo. Na zakończenie zajęć przewidziano sesję pytań i odpowiedzi.

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw prywatnych, specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe, wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

FORMA SZKOLENIA
FORMA SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej, co oznacza, że część osób będzie uczestniczyło w zajęciach stacjonarnie (w sali szkoleniowej) a część osób będzie uczestniczyło w szkoleniu w formule zdalnej (ONLINE).
Osoby, które będą uczestniczyły w formule ONLINE będą mogły zadawać pytania na dwa sposoby:>br>
 • na czacie (pisemnie),
 • na żywo - włączając się do rozmowy (niezbędne w tym celu jest odtwarzanie szkolenia za pośrednictwem laptopa lub korzystanie ze słuchawek z mikrofonem).
Wskazówki dla osób korzystających ze szkolenia ONLINE:

 • korzystamy z platformy internetowej ClickMeeting opartej na przeglądarce internetowej - rekomendujemy przeglądarki Chrome lub Mozilla (nie ma potrzeby instalowania dodatkowych programów),
 • przed szkoleniem uczestnicy otrzymują od nas link i hasło a następnie logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu,
 • prelegent na żywo omawia wszystkie zagadnienia i wyświetla prezentację / przykłady / inne,
 • materiały, certyfikat i fakturę otrzymają Państwo w formie elektronicznej.

1. Najnowsza podstawa prawna regulująca obszar gospodarki odpadami i opakowaniami. Wprowadzone zmiany ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (RPO) - projekt nowego systemu opłaty produktowej.

1. Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Rejestr BDO - jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności.

3. Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości odpadów - omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

4. Baza BDO i jej funkcjonalność:

 • Logowanie do systemu BDO - użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień.
 • Przypisywanie podmiotu do użytkownika głównego.
 • Miejsca prowadzenia działalności - sposób dodawania.
 • Nawigacja w systemie BDO - wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący).
 • Omówienie poszczególnych modułów.
 • Awaria systemu - tworzenie kart w formie papierowej.

5. Karty przekazania odpadów:

 • Kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy.
 • Przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie).
 • Omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu.
 • Potwierdzenie transportu i rola transportującego.
 • Dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów).
 • Korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu.
 • Transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady.
 • KPO w formie papierowej - nowe terminy.
 • KPOK - karty przekazania odpadów komunalnych dla kogo, jak je wypełniać.

6. Karty ewidencji odpadów:

 • Tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów).
 • Rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO).
 • Stany magazynowe - powiązane z ewidencją i sprawozdawczością.
 • Przekazywanie odpadów osobowym fizycznym.

7. Sprawozdawczość w bazie BDO - przesunięcie terminów oraz nowe wzory formularzy w BDO:

 • Sprawozdania w BDO (rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne) -  nowe terminy sprawozdań i nowe formularze w BDO, jak prawidłowo wypełniać!.
 • Opłata produktowa - sprawozdawczość w bezie BDO.
 • Wnioski, dokumenty DPR, DPO w bazie BDO.

8. Opłata produktowa (wpisy, aktualizacje) w bazie BDO

9. Opłata recyklingowa - nowe obwiązki dla przedsiębiorców

10. Awaria systemu BDO - dokumenty papierowe, jak wystawiać i jak uzupełniać KEO w bazie BDO

11. Najczęstsze błędy, możliwości ich korygowania.

12. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych, kontrola poprzez BDO.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.
Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Baza danych o odpadach - ewidencja i sprawozdawczość w praktyce.

4 lutego 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie online na temat Bazy Danych o Odpadach, na którym omówimy ostatnie zmiany w ewidencji i sprawozdawczości odpadów a także pokażemy na konkretnych przykładach działanie najważniejszych funkcjonalności BDO.

Omówimy też nowe rozwiązania dotyczące odpadów, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy - pytania zadawane są na czacie lub na żywo. Na zakończenie zajęć przewidziano sesję pytań i odpowiedzi.

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw prywatnych, specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe, wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

FORMA SZKOLENIA
FORMA SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej, co oznacza, że część osób będzie uczestniczyło w zajęciach stacjonarnie (w sali szkoleniowej) a część osób będzie uczestniczyło w szkoleniu w formule zdalnej (ONLINE).
Osoby, które będą uczestniczyły w formule ONLINE będą mogły zadawać pytania na dwa sposoby:>br>
 • na czacie (pisemnie),
 • na żywo - włączając się do rozmowy (niezbędne w tym celu jest odtwarzanie szkolenia za pośrednictwem laptopa lub korzystanie ze słuchawek z mikrofonem).
Wskazówki dla osób korzystających ze szkolenia ONLINE:

 • korzystamy z platformy internetowej ClickMeeting opartej na przeglądarce internetowej - rekomendujemy przeglądarki Chrome lub Mozilla (nie ma potrzeby instalowania dodatkowych programów),
 • przed szkoleniem uczestnicy otrzymują od nas link i hasło a następnie logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu,
 • prelegent na żywo omawia wszystkie zagadnienia i wyświetla prezentację / przykłady / inne,
 • materiały, certyfikat i fakturę otrzymają Państwo w formie elektronicznej.

PROGRAM

1. Najnowsza podstawa prawna regulująca obszar gospodarki odpadami i opakowaniami. Wprowadzone zmiany ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (RPO) - projekt nowego systemu opłaty produktowej.

1. Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Rejestr BDO - jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności.

3. Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości odpadów - omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

4. Baza BDO i jej funkcjonalność:

 • Logowanie do systemu BDO - użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień.
 • Przypisywanie podmiotu do użytkownika głównego.
 • Miejsca prowadzenia działalności - sposób dodawania.
 • Nawigacja w systemie BDO - wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący).
 • Omówienie poszczególnych modułów.
 • Awaria systemu - tworzenie kart w formie papierowej.

5. Karty przekazania odpadów:

 • Kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy.
 • Przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie).
 • Omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu.
 • Potwierdzenie transportu i rola transportującego.
 • Dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów).
 • Korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu.
 • Transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady.
 • KPO w formie papierowej - nowe terminy.
 • KPOK - karty przekazania odpadów komunalnych dla kogo, jak je wypełniać.

6. Karty ewidencji odpadów:

 • Tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów).
 • Rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO).
 • Stany magazynowe - powiązane z ewidencją i sprawozdawczością.
 • Przekazywanie odpadów osobowym fizycznym.

7. Sprawozdawczość w bazie BDO - przesunięcie terminów oraz nowe wzory formularzy w BDO:

 • Sprawozdania w BDO (rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne) -  nowe terminy sprawozdań i nowe formularze w BDO, jak prawidłowo wypełniać!.
 • Opłata produktowa - sprawozdawczość w bezie BDO.
 • Wnioski, dokumenty DPR, DPO w bazie BDO.

8. Opłata produktowa (wpisy, aktualizacje) w bazie BDO

9. Opłata recyklingowa - nowe obwiązki dla przedsiębiorców

10. Awaria systemu BDO - dokumenty papierowe, jak wystawiać i jak uzupełniać KEO w bazie BDO

11. Najczęstsze błędy, możliwości ich korygowania.

12. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych, kontrola poprzez BDO.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.
Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?