Rozwój

Stres w czasie pandemii i nie tylko czyli techniki redukcji stresu i kontroli emocji

4 grudnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. MECHANIZM POWSTAWANIA STRESU

 • Stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja
 • Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?
 • Typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?
 • Sposoby zapobiegania - by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy
 • Rozpoznawanie oraz kontrola emocji w sytuacjach zawodowych wywołujących napięcie i stres
 • Emocje - praktyczne techniki zarządzania emocjami (m.in. Inteligencja emocjonalna, Emocje destrukcyjne. Jak je przezwyciężyć - wg Daniela Golemana)

2. OBJAWY STRESU, CZYLI PO CZYM POZNAĆ, ŻE JESTEŚMY POD WPŁYWEM STRESU?

 • Reakcje fizyczne
 • Reakcje psychologiczne
 • Zmiany w zachowaniu
 • Stres w służbie związany z zagrożeniami
 • Stres w czasie pandemii i innych sytuacji kryzysowych

3. TYPOWE REAKCJE NA STRES, CZYLI JAK FUNKCJONUJEMY W TRUDNYCH SYTUACJACH?

 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu
 • Stres w sytuacji pandemii
 • Jak korzystać z informacji w czasie kryzysu i pandemii
 • Strategia poznawcza
 • Strategia emocjonalna
 • Fantazje, myślenie życzeniowe
 • Współdziałanie z innymi

4. ZARZĄDZANIE CZASEM A STRES

 • Źródła i przyczyny stresu wynikającego z braku czasu
 • Rutyna a stres w czasie pandemii
 • Metody z obszaru zarządzania czasem redukujące poziom stresu
  • utrzymywanie dyscypliny w zarządzaniu czasem
  • rutynizowanie
  • przyczyny zwlekania
  • technika pozytywnego nastawienie

5. PSYCHOLOGIA ZMIANY SZANSA CZY DRAMAT - NASZE NASTAWIENIE DO ZMIANY

 • Zmiana czyli?
 • Celowość zmian - kiedy zmiany mają sen
 • Problemy potrzebą i motorem zmian,
 • Rodzaje zmian,
 • Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wymuszające zmiany
 • Rodzaje oporu wobec zmian
 • Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany
 • Jak radzić sobie ze zmianami na które nie mamy wpływu (pandemia, choroby, zagrożenia wojenne itp.)

6. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM

 • Mechanizmy obronnych w skutecznym raczeniu sobie ze stresem
 • Jakie techniki obrony najlepiej sprawdzają się w czasie pandemii i sytuacji kryzysowych
 • Metody i sposoby redukowania stresu w sytuacjach zawodowych i prywatnych
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
 • Tłumienie a transformowanie emocji
 • Identyfikowanie własnego wzorca
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?
  • rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia
  • szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
  • wyrażanie emocji pozytywnych
  • psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem
  • autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń
  • rodzaje oddechu
  • Praktyka świadomego oddechu
 • “Zmniejszamy stres” - ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia
 • Popularne strategie i antystrategie regulowania stresu - dieta, sen, asertywność, relaksacje, automasaże itp.
 • Najnowsze techniki zarządzania stresem - techniki umysłowe, techniki fizyczne - umiejętności oddychania itd., Mindfulness praktyka uważności itp.
 • Techniki relaksacyjne - “Relaksacja przez oddychanie” / “Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna / “Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
 • Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu

7. ŚWIADOMA KOMUNIKACJA SPOSOBEM NA ZDROWE RELACJE

 • Czym jest świadoma komunikacja
 • Moje emocje a emocje innych ludzi
 • Relacje z samym sobą a relacje z innymi
 • Oczekiwania a emocje
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji

8. ASERTYWNOŚĆ A STRES

 • Jak mówić “nie” w sytuacjach stresujących
  • obszary trudności w odmawianiu
  • jak mówić “nie” by brzmiało przyjaźnie
 • Asertywne wyrażanie próśb
  • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny - czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu
  • kiedy warto wypowiadać krytykę
  • problemy z przyjmowaniem krytyki
  • co robić z nie konstruktywną krytyką
  • oddzielenie opinii od faktów
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
  • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • typowe błędy w wyrażaniu opinii
  • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • komunikaty JA i komunikaty TY
  • metody ustanawiania konstruktywnych relacji
  • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji
  • asertywna obrona przed gniewem i agresją

9. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STRESEM PRZEZ OSOBY O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • Style radzenia sobie ze stresem
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych
 • Osobowość a stres
 • Jak różne typy osobowości podchodzą do stresu związanego z sytuacjami zagrożenia jak np. pandemia, choroba itp.
 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Zarządzanie czasem przez każdy z typów osobowości
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, mocnych i słabych stron w sytuacjach napięcia i stresu
 • Opracowanie indywidualnego planu działania dopasowanego do osobowości
 • Ćwiczenie - Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.
 • Możliwy jest indywidualny feedback na podstawie, którego każdy z uczestników określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w efektywnym zarządzaniu czasem
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Trener, konsultant, doradca i negocjator. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University. Doświadczony negocjator.
Od 1994 roku doradza i szkoli jako niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej oraz trener miękkich umiejętności menedżerskich. Łączy wiedzę i praktykę z obszaru umiejętności menedżerskich, komunikacji oraz negocjacji i sprzedaży. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik negocjacji sprzedaży i obsługi klienta, etykiety biznesowej, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją strategiczną. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych Extended DISC? i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership.
Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Rozwój

Stres w czasie pandemii i nie tylko czyli techniki redukcji stresu i kontroli emocji

4 grudnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. MECHANIZM POWSTAWANIA STRESU

 • Stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja
 • Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?
 • Typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?
 • Sposoby zapobiegania - by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy
 • Rozpoznawanie oraz kontrola emocji w sytuacjach zawodowych wywołujących napięcie i stres
 • Emocje - praktyczne techniki zarządzania emocjami (m.in. Inteligencja emocjonalna, Emocje destrukcyjne. Jak je przezwyciężyć - wg Daniela Golemana)

2. OBJAWY STRESU, CZYLI PO CZYM POZNAĆ, ŻE JESTEŚMY POD WPŁYWEM STRESU?

 • Reakcje fizyczne
 • Reakcje psychologiczne
 • Zmiany w zachowaniu
 • Stres w służbie związany z zagrożeniami
 • Stres w czasie pandemii i innych sytuacji kryzysowych

3. TYPOWE REAKCJE NA STRES, CZYLI JAK FUNKCJONUJEMY W TRUDNYCH SYTUACJACH?

 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu
 • Stres w sytuacji pandemii
 • Jak korzystać z informacji w czasie kryzysu i pandemii
 • Strategia poznawcza
 • Strategia emocjonalna
 • Fantazje, myślenie życzeniowe
 • Współdziałanie z innymi

4. ZARZĄDZANIE CZASEM A STRES

 • Źródła i przyczyny stresu wynikającego z braku czasu
 • Rutyna a stres w czasie pandemii
 • Metody z obszaru zarządzania czasem redukujące poziom stresu
  • utrzymywanie dyscypliny w zarządzaniu czasem
  • rutynizowanie
  • przyczyny zwlekania
  • technika pozytywnego nastawienie

5. PSYCHOLOGIA ZMIANY SZANSA CZY DRAMAT - NASZE NASTAWIENIE DO ZMIANY

 • Zmiana czyli?
 • Celowość zmian - kiedy zmiany mają sen
 • Problemy potrzebą i motorem zmian,
 • Rodzaje zmian,
 • Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wymuszające zmiany
 • Rodzaje oporu wobec zmian
 • Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany
 • Jak radzić sobie ze zmianami na które nie mamy wpływu (pandemia, choroby, zagrożenia wojenne itp.)

6. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM

 • Mechanizmy obronnych w skutecznym raczeniu sobie ze stresem
 • Jakie techniki obrony najlepiej sprawdzają się w czasie pandemii i sytuacji kryzysowych
 • Metody i sposoby redukowania stresu w sytuacjach zawodowych i prywatnych
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
 • Tłumienie a transformowanie emocji
 • Identyfikowanie własnego wzorca
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?
  • rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia
  • szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
  • wyrażanie emocji pozytywnych
  • psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem
  • autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń
  • rodzaje oddechu
  • Praktyka świadomego oddechu
 • “Zmniejszamy stres” - ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia
 • Popularne strategie i antystrategie regulowania stresu - dieta, sen, asertywność, relaksacje, automasaże itp.
 • Najnowsze techniki zarządzania stresem - techniki umysłowe, techniki fizyczne - umiejętności oddychania itd., Mindfulness praktyka uważności itp.
 • Techniki relaksacyjne - “Relaksacja przez oddychanie” / “Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna / “Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
 • Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu

7. ŚWIADOMA KOMUNIKACJA SPOSOBEM NA ZDROWE RELACJE

 • Czym jest świadoma komunikacja
 • Moje emocje a emocje innych ludzi
 • Relacje z samym sobą a relacje z innymi
 • Oczekiwania a emocje
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji

8. ASERTYWNOŚĆ A STRES

 • Jak mówić “nie” w sytuacjach stresujących
  • obszary trudności w odmawianiu
  • jak mówić “nie” by brzmiało przyjaźnie
 • Asertywne wyrażanie próśb
  • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny - czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu
  • kiedy warto wypowiadać krytykę
  • problemy z przyjmowaniem krytyki
  • co robić z nie konstruktywną krytyką
  • oddzielenie opinii od faktów
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
  • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • typowe błędy w wyrażaniu opinii
  • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • komunikaty JA i komunikaty TY
  • metody ustanawiania konstruktywnych relacji
  • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji
  • asertywna obrona przed gniewem i agresją

9. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STRESEM PRZEZ OSOBY O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • Style radzenia sobie ze stresem
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych
 • Osobowość a stres
 • Jak różne typy osobowości podchodzą do stresu związanego z sytuacjami zagrożenia jak np. pandemia, choroba itp.
 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Zarządzanie czasem przez każdy z typów osobowości
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, mocnych i słabych stron w sytuacjach napięcia i stresu
 • Opracowanie indywidualnego planu działania dopasowanego do osobowości
 • Ćwiczenie - Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.
 • Możliwy jest indywidualny feedback na podstawie, którego każdy z uczestników określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w efektywnym zarządzaniu czasem

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Trener, konsultant, doradca i negocjator. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University. Doświadczony negocjator.
Od 1994 roku doradza i szkoli jako niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej oraz trener miękkich umiejętności menedżerskich. Łączy wiedzę i praktykę z obszaru umiejętności menedżerskich, komunikacji oraz negocjacji i sprzedaży. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik negocjacji sprzedaży i obsługi klienta, etykiety biznesowej, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją strategiczną. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych Extended DISC? i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership.
Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?