Windykacja

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe po nowelizacji - zmiany obowiązujące od 24.03.2020- ONLINE

30 listopada 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

OPIS I PODSTAWA PRAWNA

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 30.08.2019 roku przepisów prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego, które wejdą w życie 24.03.2020 roku.

Przedmiotem szkolenia będzie również przedstawienie informacji na temat zmodyfikowanych przepisów ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, które w znacznym zakresie zaczną obowiązywać z początkiem 2020 roku.

 • ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - tj. Dz.U. z 2019 roku. poz. 423
 • ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego - tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 498)
 • ustawa z dnia 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 maja 2019 r. poz. 912) obowiązuje od 1.01.2020 roku
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1802)


 • ADRESACI SZKOLENIA

  Seminarium prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest m.in. do prawników, ekonomistów, doradców restrukturyzacyjnych, osób zarządzających firmami oraz prowadzących działalność gospodarczą.

  1. Modyfikacja postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w zakresie przygotowanej likwidacji (pre-pack)

  2. Innowacje w zakresie funkcji sędziego komisarza - zasady wyboru, kompetencje, rola referendarza sądowego.

  3. Nowe oblicze syndyka masy upadłości (nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych)

  • zasady wyznaczenia DR do prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych; tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego;
  • ministerialny nadzór nad osobami posiadającymi licencję doradcy restrukturyzacyjnego

  4. Rozszerzenie kompetencji syndyka masy upadłości w zakresie ustalenia majątku masy upadłości oraz likwidacji .

  5. Poszerzenie roli syndyka do przyjmowania zgłoszeń wierzytelności, ich weryfikacji i ustalenie listy wierzytelności.

  6. Nowe zasady oddłużenia prywatnych przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

  • zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości.
  • dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu
  • tryby przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta - tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza).
  • metody uzyskania oddłużenia:
   • ustalenie planu spłaty wierzycieli - nowe obowiązki dla syndyka;
   • warunkowe umorzenie zobowiązań - ryzyko dla dłużnika;
   • umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
   • przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania
  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

  Zarejestruj się ON-LINE

  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

  Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

  Cennik szkolenia

  690 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby
  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


  Windykacja

  Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe po nowelizacji - zmiany obowiązujące od 24.03.2020- ONLINE

  30 listopada 2020 r.

  Online

  CEL SZKOLENIA

  OPIS I PODSTAWA PRAWNA

  Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 30.08.2019 roku przepisów prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego, które wejdą w życie 24.03.2020 roku.

  Przedmiotem szkolenia będzie również przedstawienie informacji na temat zmodyfikowanych przepisów ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, które w znacznym zakresie zaczną obowiązywać z początkiem 2020 roku.

 • ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - tj. Dz.U. z 2019 roku. poz. 423
 • ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego - tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 498)
 • ustawa z dnia 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 maja 2019 r. poz. 912) obowiązuje od 1.01.2020 roku
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1802)


 • ADRESACI SZKOLENIA

  Seminarium prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest m.in. do prawników, ekonomistów, doradców restrukturyzacyjnych, osób zarządzających firmami oraz prowadzących działalność gospodarczą.


  PROGRAM

  1. Modyfikacja postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w zakresie przygotowanej likwidacji (pre-pack)

  2. Innowacje w zakresie funkcji sędziego komisarza - zasady wyboru, kompetencje, rola referendarza sądowego.

  3. Nowe oblicze syndyka masy upadłości (nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych)

  • zasady wyznaczenia DR do prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych; tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego;
  • ministerialny nadzór nad osobami posiadającymi licencję doradcy restrukturyzacyjnego

  4. Rozszerzenie kompetencji syndyka masy upadłości w zakresie ustalenia majątku masy upadłości oraz likwidacji .

  5. Poszerzenie roli syndyka do przyjmowania zgłoszeń wierzytelności, ich weryfikacji i ustalenie listy wierzytelności.

  6. Nowe zasady oddłużenia prywatnych przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

  • zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości.
  • dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu
  • tryby przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta - tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza).
  • metody uzyskania oddłużenia:
   • ustalenie planu spłaty wierzycieli - nowe obowiązki dla syndyka;
   • warunkowe umorzenie zobowiązań - ryzyko dla dłużnika;
   • umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
   • przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania

  HARMONOGRAM

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  PRELEGENCI

  Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego


  CENA SZKOLENIA

  690 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby
  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


  Zarejestruj się ON-LINE
  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


  Masz pytanie związane z tym szkoleniem?