Podatki

NOWY PROGRAM ZMIANY VAT 20200- nowości, kolejne zmiany w VAT od lipca i października po nowelizacji przepisów. ONLINE 10:00- 16:00.

13 sierpnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA:

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Rok 2019 był jednym z trudniejszych dla polskiego przedsiębiorcy. Zmiany, które zostały wprowadzone były bardzo uciążliwe prawnie i finansowo dla każdego podatnika VAT

Rok 2020 to kolejna walka z wyłudzeniami VAT na skale europejska. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjne, dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT oraz tymi, które zaczną obowiązywać od roku 2020. Kwiecień to prawdziwa rewolucja w stawkach VAT i dokumentowaniu oraz raportowaniu transakcji. Błędy będą nas sporo kosztować.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2019 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2020 r.

PROGRAM

1. ZMIANA TERMINÓW VAT - 1.07.2020 i od października - omówienie terminów i zagadnień

ZMIANY TERMINÓW DOTYCZĄCE KWESTII:

 • wprowadzenia nowego JPK_VAT
 • problematyki zwalniającej z obowiązku przedstawienia dokumentów o rozliczeniu importu w deklaracji
 • regulujących zasady składania wniosku o zwrot VAT w terminie 25 dni w deklaracji w formacie JPK,
 • regulujących nowe zasady informowania o skorzystaniu z ulgi na złe długi w deklaracji w formacie JPK,
 • regulujących nowe zasady składania nowych plików JPK_VAT,
 • dotyczących nowych zasady prowadzenia ewidencji,
 • unormowań wynikających z Kodeksu karnego skarbowego - regulującego sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków składania nowych plików JPK_VAT
 • zmiany terminów wprowadzenia kas online

Tarcza antykryzysowa - WAŻNE TERMINY W VAT

Jakie terminy zostały zawieszone lub wydłużone dla podatników VAT

 • Dłuższy termin na uzyskanie interpretacji indywidualnej
 • Zawieszenie biegu terminów w postępowaniach procesowych i sądowych
 • Zawieszenie biegu terminów przewidzianych w prawie administracyjnym
 • Postępowania karne i karnoskarbowe w okresie epidemii

2. Nowe zasady rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych - po zmianach od 1 lipca 2020 r.

 • Magazyny call-off stock
 • Kazus - Zagraniczny podatnik sprowadza towary do Polski
 • Kazus - Polski podatnik wywozi towar z kraju
 • Ustalenie miejsce dostawy transakcji łańcuchowych
 • Warunki stosowania stawki 0% przy WDT - dokumentacja i zasady

3. Nowa matryca stawek VAT i klasyfikacja CN oraz PKWiU 2015 (dodatkowo szczegółowe opracowanie)

 • CN stosowana do klasyfikacji towarów według ustawy o VAT
 • Nowe zasady ustalania stawek VAT dla towarów
 • Omówienie podziału klasyfikacji towarów w szczegółach według działu 01 CN do działu 97 CN
 • Nowe zasady ustalania stawek VAT dla usług z podziałem na obowiązujące stawki VAT

4. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług dokonanych w okresie przejściowym od LIPCA 2020

 • Ustalenie stawki VAT, gdy faktura została wystawiona w innym okresie rozliczeniowym, niż miała miejsce dostawa
 • Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych
 • Rozliczenie transakcji, gdy przed zmianą stawki była wpłacona zaliczka
 • Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w okresie zmiany stawki VAT

5. Zmiany stawek VAT w sprzedaży i zakupie - NOWA MATRYCA VAT

 • Branża spożywcza i handlowa - na co zostanie obniżona stawka VAT (analiza produktów)
 • Towary i usługi na które zostanie podwyższony VAT (analiza przypadków)
 • Branża rolnicza - co zmieni się w stawkach VAT
 • Branża medyczna i farmaceutyczna - co zmieni się w stawkach VAT i sposób ich klasyfikacji
 • Branża gastronomiczna - jak zmiany stawek wpłyną na towary i usługi (analiza przypadków)
 • Przygotowanie do zmian - analiza problemów

6. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT WAŻNE ZMIANY (dodatkowe opracowania i TABELE)

 • Jak zmienią się zasady prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji w 2020 r.
 • Kody stosowane w nowej ewidencji VAT
 • Oznaczenie towarów i usług w ewidencji sprzedaży
 • Wykaz towarów lub usług, które w ewidencji sprzedaży muszą być oznaczone

specjalnym kodem GTU

 • Oznaczenie procedur lub powiązań w ewidencji sprzedaży
 • Oznaczenie dowodów sprzedaży
 • Kody transakcji stosowane w ewidencji zakupów
 • Kody dowodów zakupu - Wykaz oznaczeń dowodów zakupu
 • Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT
 • Jakie deklaracje zastąpi nowy JPK
 • Co będzie zawierać nowy JPK_VAT
 • Jak przygotować i wysłać nowy JPK_VAT
 • Jak będą wysyłać nowe deklaracje podatnicy rozliczający się kwartalnie
 • Oznaczenie transakcji i powiązań w ewidencji VAT
 • Ewidencjonowanie faktur wystawionych do paragonów

7. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

 • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
 • Autokorekta JPK VAT.
 • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
 • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

8. Problemy podatnika VAT po zmianach przepisów w 2020 r. - wybrane zagadnienia transakcji polskich i zagranicznych w tym m.in.:

 • Zapłata na rachunek spoza białej listy po zmianach od 1 lipca 2020 r.
 • Jakie obowiązki ma podatnik w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłki e-paragonów
 • Czy podmiot zagraniczny ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, gdy posiada spółkę zależną
 • Czy można odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej, które są potwierdzone paragonem?
 • Czym grozi przelew na wirtualny rachunek bankowy kontrahenta?
 • Jak wystawić i uregulować fakturę za dostawę towarów z załącznika nr 15, która korzysta ze zwolnienia z VAT
 • Zakończenie umowy najmu i wzajemne rozliczenia między stronami umowy - skutki w VAT
 • Czy nabywca może odliczyć VAT z faktury z zawyżoną stawką, jeśli sprzedawca odmawia jej skorygowania
 • Jak rozliczyć sprzedaż używanego samochodu, gdy marża jest ujemna
 • Czy można skorygować fakturę za najem, gdy zmieniono formę płatności z jednorazowej na miesięczną
 • Jak rozliczyć sprzedaż towaru poza UE kontrahentowi mającemu polski numer VAT UE
 • Jak rozliczyć przywóz do Polski towarów importowanych do innego państwa członkowskiego
 • Jak rozliczyć zakup maszyny w innym kraju UE, gdy zaginęła faktura
 • Jak rozliczyć nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta
 • Jak rozliczyć odesłanie do innego kraju UE naprawionych towarów, które były zareklamowane przez odbiorcę
 • Kiedy urząd skarbowy może przedłużyć termin zwrotu VAT
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

NOWY PROGRAM ZMIANY VAT 20200- nowości, kolejne zmiany w VAT od lipca i października po nowelizacji przepisów. ONLINE 10:00- 16:00.

13 sierpnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

CEL SZKOLENIA:

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Rok 2019 był jednym z trudniejszych dla polskiego przedsiębiorcy. Zmiany, które zostały wprowadzone były bardzo uciążliwe prawnie i finansowo dla każdego podatnika VAT

Rok 2020 to kolejna walka z wyłudzeniami VAT na skale europejska. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjne, dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT oraz tymi, które zaczną obowiązywać od roku 2020. Kwiecień to prawdziwa rewolucja w stawkach VAT i dokumentowaniu oraz raportowaniu transakcji. Błędy będą nas sporo kosztować.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2019 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2020 r.

PROGRAM

1. ZMIANA TERMINÓW VAT - 1.07.2020 i od października - omówienie terminów i zagadnień

ZMIANY TERMINÓW DOTYCZĄCE KWESTII:

 • wprowadzenia nowego JPK_VAT
 • problematyki zwalniającej z obowiązku przedstawienia dokumentów o rozliczeniu importu w deklaracji
 • regulujących zasady składania wniosku o zwrot VAT w terminie 25 dni w deklaracji w formacie JPK,
 • regulujących nowe zasady informowania o skorzystaniu z ulgi na złe długi w deklaracji w formacie JPK,
 • regulujących nowe zasady składania nowych plików JPK_VAT,
 • dotyczących nowych zasady prowadzenia ewidencji,
 • unormowań wynikających z Kodeksu karnego skarbowego - regulującego sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków składania nowych plików JPK_VAT
 • zmiany terminów wprowadzenia kas online

Tarcza antykryzysowa - WAŻNE TERMINY W VAT

Jakie terminy zostały zawieszone lub wydłużone dla podatników VAT

 • Dłuższy termin na uzyskanie interpretacji indywidualnej
 • Zawieszenie biegu terminów w postępowaniach procesowych i sądowych
 • Zawieszenie biegu terminów przewidzianych w prawie administracyjnym
 • Postępowania karne i karnoskarbowe w okresie epidemii

2. Nowe zasady rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych - po zmianach od 1 lipca 2020 r.

 • Magazyny call-off stock
 • Kazus - Zagraniczny podatnik sprowadza towary do Polski
 • Kazus - Polski podatnik wywozi towar z kraju
 • Ustalenie miejsce dostawy transakcji łańcuchowych
 • Warunki stosowania stawki 0% przy WDT - dokumentacja i zasady

3. Nowa matryca stawek VAT i klasyfikacja CN oraz PKWiU 2015 (dodatkowo szczegółowe opracowanie)

 • CN stosowana do klasyfikacji towarów według ustawy o VAT
 • Nowe zasady ustalania stawek VAT dla towarów
 • Omówienie podziału klasyfikacji towarów w szczegółach według działu 01 CN do działu 97 CN
 • Nowe zasady ustalania stawek VAT dla usług z podziałem na obowiązujące stawki VAT

4. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług dokonanych w okresie przejściowym od LIPCA 2020

 • Ustalenie stawki VAT, gdy faktura została wystawiona w innym okresie rozliczeniowym, niż miała miejsce dostawa
 • Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych
 • Rozliczenie transakcji, gdy przed zmianą stawki była wpłacona zaliczka
 • Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w okresie zmiany stawki VAT

5. Zmiany stawek VAT w sprzedaży i zakupie - NOWA MATRYCA VAT

 • Branża spożywcza i handlowa - na co zostanie obniżona stawka VAT (analiza produktów)
 • Towary i usługi na które zostanie podwyższony VAT (analiza przypadków)
 • Branża rolnicza - co zmieni się w stawkach VAT
 • Branża medyczna i farmaceutyczna - co zmieni się w stawkach VAT i sposób ich klasyfikacji
 • Branża gastronomiczna - jak zmiany stawek wpłyną na towary i usługi (analiza przypadków)
 • Przygotowanie do zmian - analiza problemów

6. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT WAŻNE ZMIANY (dodatkowe opracowania i TABELE)

 • Jak zmienią się zasady prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji w 2020 r.
 • Kody stosowane w nowej ewidencji VAT
 • Oznaczenie towarów i usług w ewidencji sprzedaży
 • Wykaz towarów lub usług, które w ewidencji sprzedaży muszą być oznaczone

specjalnym kodem GTU

 • Oznaczenie procedur lub powiązań w ewidencji sprzedaży
 • Oznaczenie dowodów sprzedaży
 • Kody transakcji stosowane w ewidencji zakupów
 • Kody dowodów zakupu - Wykaz oznaczeń dowodów zakupu
 • Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT
 • Jakie deklaracje zastąpi nowy JPK
 • Co będzie zawierać nowy JPK_VAT
 • Jak przygotować i wysłać nowy JPK_VAT
 • Jak będą wysyłać nowe deklaracje podatnicy rozliczający się kwartalnie
 • Oznaczenie transakcji i powiązań w ewidencji VAT
 • Ewidencjonowanie faktur wystawionych do paragonów

7. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

 • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
 • Autokorekta JPK VAT.
 • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
 • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

8. Problemy podatnika VAT po zmianach przepisów w 2020 r. - wybrane zagadnienia transakcji polskich i zagranicznych w tym m.in.:

 • Zapłata na rachunek spoza białej listy po zmianach od 1 lipca 2020 r.
 • Jakie obowiązki ma podatnik w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłki e-paragonów
 • Czy podmiot zagraniczny ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, gdy posiada spółkę zależną
 • Czy można odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej, które są potwierdzone paragonem?
 • Czym grozi przelew na wirtualny rachunek bankowy kontrahenta?
 • Jak wystawić i uregulować fakturę za dostawę towarów z załącznika nr 15, która korzysta ze zwolnienia z VAT
 • Zakończenie umowy najmu i wzajemne rozliczenia między stronami umowy - skutki w VAT
 • Czy nabywca może odliczyć VAT z faktury z zawyżoną stawką, jeśli sprzedawca odmawia jej skorygowania
 • Jak rozliczyć sprzedaż używanego samochodu, gdy marża jest ujemna
 • Czy można skorygować fakturę za najem, gdy zmieniono formę płatności z jednorazowej na miesięczną
 • Jak rozliczyć sprzedaż towaru poza UE kontrahentowi mającemu polski numer VAT UE
 • Jak rozliczyć przywóz do Polski towarów importowanych do innego państwa członkowskiego
 • Jak rozliczyć zakup maszyny w innym kraju UE, gdy zaginęła faktura
 • Jak rozliczyć nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta
 • Jak rozliczyć odesłanie do innego kraju UE naprawionych towarów, które były zareklamowane przez odbiorcę
 • Kiedy urząd skarbowy może przedłużyć termin zwrotu VAT

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?