Podatki

Online- Rozliczanie pracowników i umów cywilnoprawych w dobie kryzysu- nowe uregulowania prawno- podatkowe. 10:00- 16:00.

29 maja 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z nowymi przepisami prawnymi wprowadzonymi w związku ze stanem epidemicznym - omówienie ustaw, rozporządzeń oraz dokumentów związanych z nowymi uregulowaniami.
 • Przedstawienie zmian w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny możliwości uzyskania pomocy przez mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorcy
 • Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych zmian na zasadzie: “od ogółu do szczegółu”.
 • Celem szkolenia jest przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z Nowymi uregulowaniami.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania nowych uregulowań.
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym.
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, wyjaśnień.

Program

1. Pomoc i rozliczanie pracowników na gruncie składek ZUS:

 • Zasady odraczania składek ZUS - pomoc dla dużych przedsiębiorców;
 • Zwolnienie odroczenia składek z obowiązku zapłaty opłaty prolongacyjnej;
 • Zasady zwolnienia w całości ze składek ZUS dla mikro przedsiębiorców;
 • Zasady zwolnienia w 50% ze składek ZUS dla pracodawców zatrudniających pracowników w określonych limitach;
 • Zwolnienia w połowie ze składek ZUS dla małych przedsiębiorców - zasady stosowania;
 • Problemy praktyczne w zakresie zwolnień (odraczania) składek ZUS: dla kogo uregulowania? Czy automatycznie czy na wniosek? Na jak długo? Czy jest to pomoc de minimis? Sposób wypełniania wniosków;
 • Rozliczanie druków DRA obowiązkowe - na zasadach dotychczasowych;
 • Korekty rozliczeń a zwolnienie - zasady stosowania?

2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło

 • Obowiązek zgłaszania każdej umowy o dzieło do ZUS;
 • Nowy druk zgłoszeniowy;
 • Obowiązek raportowania miesięcznego funkcjonowania umów o dzieło;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem umów o dzieło,
 • Pojęcie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i umowy o podobnych charakterze;
 • Zasady oskładkowania umów zlecenia.

3. Świadczenie postojowe od umów zlecenia - zasady stosowania:

 • Podmioty uprawnione do otrzymania;
 • Wypełnianie wniosku przez Zleceniodawcę a oświadczenia Zleceniobiorcy;
 • Warunki stosowania;
 • Wysokość świadczenia oraz okres
 • Wniosek o świadczenie postojowe - na co zwrócić uwagę?;
 • Zasady wypłat, w tym podmiot wypłacający, sposób wypłaty;
 • Przedłużenie postojowego na 3 miesiące - nowe uregulowania tarczy nr 2;
 • Zasady przedłużenia pomocy.

4. Dofinansowania z Powiatowych Urzędów Pracy oraz FGŚP do wynagrodzeń i ZUS:

 • Podmioty uprawione do uzyskania dofinansowania z PUP;
 • Zwolnienie z ZUS a dofinansowanie
 • Dofinansowanie z FGŚP dla każdego przedsiębiorcy po spełnieniu warunków;
 • Zasady uzyskiwania dofinansowania, w tym obowiązkowy okres utrzymania zatrudnienia, spadek obrotów, itp.;
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń i do składek ZUS - na jakich zasadach;
 • Wzór wniosku o dofinansowania;
 • Wzór umowy na dofinansowanie podpisywanej z PUP oraz FGŚP;
 • Problemy praktyczne związane z dofinansowaniem, w tym: rozpoczęcie naboru - jak sprawdzić? Kto z jakich dofinansowań może skorzystać? Zasady rozliczeń dofinansowania?

5. Zmiany w zakresie podatku PIT oraz wpływ pomocy na rozliczenia:

 • Zmiana terminu wpłaty zaliczki na PIT przez płatników - dla kogo?;
 • Otrzymane postojowe a wykazywanie przychodu Zleceniobiorcy;
 • Podniesione kwoty wolne uregulowane w art. 21 Ustawy o PIT, w tym: zapomoga, ZFŚS,
 • Przesunięcie terminu na raportowanie schematów podatkowych - MDR-3;
 • Wydłużenie wydawania interpretacji podatkowych
 • Uproszczenie zasad dokonywania kontroli przez KAS - z dostosowaniem przepisów do stanu epidemicznego;
 • Zawieszenie postępowań kontrolnych, egzekucyjnych, sądowych - praktyczne skutki rozwiązań.

6. Zmiany w prawie pracy - zarys zmian:

 • Przesunięcie PPK z kwietnia na październik;
 • Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy oraz praca w godzinach nadliczbowych - praktyczne aspekty uregulowań;
 • Skrócenie czasu odpoczynku - o ile i dla kogo?
 • Możliwość dokonania zmian warunków zatrudnienia pracowników na mniej korzystnych.

7. Optymalizacja prawna i podatkowa na gruncie obowiązujących uregulowań:

 • Postojowe na gruncie prawa pracy;
 • Obniżenie czasu pracy i wynagrodzeń - zasady;
 • Umowa na jazdy lokalne zwolniona z ZUS;
 • Wykorzystanie przez pracownika narzędzi w celach służbowych - wypłata ekwiwalentu jako zwolniona z PIT i ZUS;
 • Wydatkowanie ZFŚS w dobie kryzysu- możliwość korekt planu rocznego;
 • Pożyczki dla pracowników - czy możliwe nieoprocentowane?
 • Stypendia, zapomogi i inne formy wsparcia - kiedy zwolnienie z PIT?
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Online- Rozliczanie pracowników i umów cywilnoprawych w dobie kryzysu- nowe uregulowania prawno- podatkowe. 10:00- 16:00.

29 maja 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z nowymi przepisami prawnymi wprowadzonymi w związku ze stanem epidemicznym - omówienie ustaw, rozporządzeń oraz dokumentów związanych z nowymi uregulowaniami.
 • Przedstawienie zmian w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny możliwości uzyskania pomocy przez mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorcy
 • Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych zmian na zasadzie: “od ogółu do szczegółu”.
 • Celem szkolenia jest przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z Nowymi uregulowaniami.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania nowych uregulowań.
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym.
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, wyjaśnień.

Program

1. Pomoc i rozliczanie pracowników na gruncie składek ZUS:

 • Zasady odraczania składek ZUS - pomoc dla dużych przedsiębiorców;
 • Zwolnienie odroczenia składek z obowiązku zapłaty opłaty prolongacyjnej;
 • Zasady zwolnienia w całości ze składek ZUS dla mikro przedsiębiorców;
 • Zasady zwolnienia w 50% ze składek ZUS dla pracodawców zatrudniających pracowników w określonych limitach;
 • Zwolnienia w połowie ze składek ZUS dla małych przedsiębiorców - zasady stosowania;
 • Problemy praktyczne w zakresie zwolnień (odraczania) składek ZUS: dla kogo uregulowania? Czy automatycznie czy na wniosek? Na jak długo? Czy jest to pomoc de minimis? Sposób wypełniania wniosków;
 • Rozliczanie druków DRA obowiązkowe - na zasadach dotychczasowych;
 • Korekty rozliczeń a zwolnienie - zasady stosowania?

2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło

 • Obowiązek zgłaszania każdej umowy o dzieło do ZUS;
 • Nowy druk zgłoszeniowy;
 • Obowiązek raportowania miesięcznego funkcjonowania umów o dzieło;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem umów o dzieło,
 • Pojęcie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i umowy o podobnych charakterze;
 • Zasady oskładkowania umów zlecenia.

3. Świadczenie postojowe od umów zlecenia - zasady stosowania:

 • Podmioty uprawnione do otrzymania;
 • Wypełnianie wniosku przez Zleceniodawcę a oświadczenia Zleceniobiorcy;
 • Warunki stosowania;
 • Wysokość świadczenia oraz okres
 • Wniosek o świadczenie postojowe - na co zwrócić uwagę?;
 • Zasady wypłat, w tym podmiot wypłacający, sposób wypłaty;
 • Przedłużenie postojowego na 3 miesiące - nowe uregulowania tarczy nr 2;
 • Zasady przedłużenia pomocy.

4. Dofinansowania z Powiatowych Urzędów Pracy oraz FGŚP do wynagrodzeń i ZUS:

 • Podmioty uprawione do uzyskania dofinansowania z PUP;
 • Zwolnienie z ZUS a dofinansowanie
 • Dofinansowanie z FGŚP dla każdego przedsiębiorcy po spełnieniu warunków;
 • Zasady uzyskiwania dofinansowania, w tym obowiązkowy okres utrzymania zatrudnienia, spadek obrotów, itp.;
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń i do składek ZUS - na jakich zasadach;
 • Wzór wniosku o dofinansowania;
 • Wzór umowy na dofinansowanie podpisywanej z PUP oraz FGŚP;
 • Problemy praktyczne związane z dofinansowaniem, w tym: rozpoczęcie naboru - jak sprawdzić? Kto z jakich dofinansowań może skorzystać? Zasady rozliczeń dofinansowania?

5. Zmiany w zakresie podatku PIT oraz wpływ pomocy na rozliczenia:

 • Zmiana terminu wpłaty zaliczki na PIT przez płatników - dla kogo?;
 • Otrzymane postojowe a wykazywanie przychodu Zleceniobiorcy;
 • Podniesione kwoty wolne uregulowane w art. 21 Ustawy o PIT, w tym: zapomoga, ZFŚS,
 • Przesunięcie terminu na raportowanie schematów podatkowych - MDR-3;
 • Wydłużenie wydawania interpretacji podatkowych
 • Uproszczenie zasad dokonywania kontroli przez KAS - z dostosowaniem przepisów do stanu epidemicznego;
 • Zawieszenie postępowań kontrolnych, egzekucyjnych, sądowych - praktyczne skutki rozwiązań.

6. Zmiany w prawie pracy - zarys zmian:

 • Przesunięcie PPK z kwietnia na październik;
 • Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy oraz praca w godzinach nadliczbowych - praktyczne aspekty uregulowań;
 • Skrócenie czasu odpoczynku - o ile i dla kogo?
 • Możliwość dokonania zmian warunków zatrudnienia pracowników na mniej korzystnych.

7. Optymalizacja prawna i podatkowa na gruncie obowiązujących uregulowań:

 • Postojowe na gruncie prawa pracy;
 • Obniżenie czasu pracy i wynagrodzeń - zasady;
 • Umowa na jazdy lokalne zwolniona z ZUS;
 • Wykorzystanie przez pracownika narzędzi w celach służbowych - wypłata ekwiwalentu jako zwolniona z PIT i ZUS;
 • Wydatkowanie ZFŚS w dobie kryzysu- możliwość korekt planu rocznego;
 • Pożyczki dla pracowników - czy możliwe nieoprocentowane?
 • Stypendia, zapomogi i inne formy wsparcia - kiedy zwolnienie z PIT?

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?