Administracja publiczna

Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian.

3 kwietnia 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Wszczęcie postępowania.

 • Czynności związane z wszczęciem postępowania.
 • Wszczęcie z urzędu i na wniosek strony.
 • Kontrola formalna wniosku.
 • Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu. Obowiązek informacyjny z RODO.
 • Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia.
 • Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.
 • Kiedy brak jest formalny, a kiedy ma inny charakter?
 • Obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania.

2. Terminy.

 • Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy.
 • Obliczanie terminów.
 • Terminy procesowe i materialnoprawne.
 • Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
 • Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Skarga na bezczynność.

3. Doręczenia.

 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym - charakter czynności i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego.
 • Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia.

Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, elektroniczne, przez publiczne obwieszczenia.

4. Wyjaśnianie sprawy.

 • Postępowanie wyjaśniające. Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) i gromadzenie dowodów.
 • Dokumenty urzędowe i sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów. Umocowanie urzędnika.
 • Zaświadczenia i oświadczenia.
 • Moc dowodowa oryginałów, odpisów i kopii dokumentów.
 • Wezwanie świadków i stron. Czynny udział strony w postępowaniu.
 • Protokoły i adnotacje.

5. Rozstrzygnięcia.

 • Decyzje administracyjne. Co powinna zawierać decyzja administracyjna?
 • Formułowanie uzasadnień decyzji. Pouczenia.
 • Wydanie decyzji a doręczenie decyzji administracyjnej.
 • Decyzje ostateczne i prawomocne.
 • Wady decyzji - istotne i nieistotne. Sposoby usuwania nieprawidłowości w decyzjach.
 • Postanowienia.

6. Odwołania.

 • Postępowanie odwoławcze.
 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.
 • Procedura wnoszenia odwołań i czynności organu pierwszej i drugiej instancji.
 • Samokontrola decyzji przez organ pierwszej instancji.
 • Decyzje organu drugiej instancji.
 • Zakres postępowania wyjaśniającego przed organem drugiej instancji po nowelizacji.
 • Obowiązki organu pierwszej instancji przy ponownym rozpatrywaniu sprawy.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Pracował w urzędach terenowych organów administracji rządowej obu instancji. Dzieli się swoją wiedzą w sposób ciekawy i przystępny również dla początkujących.
Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej terenowych organów administracji rządowej obu instancji,
Ponad 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych (kilkadziesiąt szkoleń rocznie).

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby do 20.03

690 + VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby po 20.03

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Administracja publiczna

Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian.

3 kwietnia 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Wszczęcie postępowania.

 • Czynności związane z wszczęciem postępowania.
 • Wszczęcie z urzędu i na wniosek strony.
 • Kontrola formalna wniosku.
 • Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu. Obowiązek informacyjny z RODO.
 • Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia.
 • Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.
 • Kiedy brak jest formalny, a kiedy ma inny charakter?
 • Obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania.

2. Terminy.

 • Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy.
 • Obliczanie terminów.
 • Terminy procesowe i materialnoprawne.
 • Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
 • Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Skarga na bezczynność.

3. Doręczenia.

 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym - charakter czynności i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego.
 • Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia.

Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, elektroniczne, przez publiczne obwieszczenia.

4. Wyjaśnianie sprawy.

 • Postępowanie wyjaśniające. Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) i gromadzenie dowodów.
 • Dokumenty urzędowe i sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów. Umocowanie urzędnika.
 • Zaświadczenia i oświadczenia.
 • Moc dowodowa oryginałów, odpisów i kopii dokumentów.
 • Wezwanie świadków i stron. Czynny udział strony w postępowaniu.
 • Protokoły i adnotacje.

5. Rozstrzygnięcia.

 • Decyzje administracyjne. Co powinna zawierać decyzja administracyjna?
 • Formułowanie uzasadnień decyzji. Pouczenia.
 • Wydanie decyzji a doręczenie decyzji administracyjnej.
 • Decyzje ostateczne i prawomocne.
 • Wady decyzji - istotne i nieistotne. Sposoby usuwania nieprawidłowości w decyzjach.
 • Postanowienia.

6. Odwołania.

 • Postępowanie odwoławcze.
 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.
 • Procedura wnoszenia odwołań i czynności organu pierwszej i drugiej instancji.
 • Samokontrola decyzji przez organ pierwszej instancji.
 • Decyzje organu drugiej instancji.
 • Zakres postępowania wyjaśniającego przed organem drugiej instancji po nowelizacji.
 • Obowiązki organu pierwszej instancji przy ponownym rozpatrywaniu sprawy.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Pracował w urzędach terenowych organów administracji rządowej obu instancji. Dzieli się swoją wiedzą w sposób ciekawy i przystępny również dla początkujących.
Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej terenowych organów administracji rządowej obu instancji,
Ponad 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych (kilkadziesiąt szkoleń rocznie).


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby do 20.03

690 + VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby po 20.03

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?