Ochrona środowiska

Baza danych o odpadach - obowiązkowa praktyka od stycznia 2020 r.

18 grudnia 2019 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praktyki korzystania z rejestru BDO i zmian w ewidencji odpadów, która od stycznia 2020 r. odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Uwaga: Na szkoleniu zostanie zaprezentowana i omówiona pilotażowa wersję systemu BDO.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw prywatnych, specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe, wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

1. Ustawa o odpadach oraz jej najnowsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

2. Unijne dyrektywy oraz wynikające z nich projekty ustaw i rozporządzeń.

3. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (RPO) - projekt nowego systemu.

4. Ograniczenie tworzyw sztucznych - dyrektywa SUP.

5. Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Rejestr BDO - idea funkcjonowania bazy (informatyzacja, kontrola podmiotów).

7. Zakres podmiotów podlegających pod wpis - praktyka wpisów i aktualizacji.

8. Opłata recyklingowa - nowe obowiązki w bazie BDO, ewidencja, sprawozdawczość.

9. Opłata produktowa (wpisy, prowadzenia sprawozdawczości) w bazie BDO.

10. Prowadzenie KPO w bazie BDO od 01.01.2020 r.

11. Rola przekazującego, transportującego i przejmującego odpady.

12. Prowadzenie KEO w bazie BDO - stany magazynowe, wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie i przekazywanie odpadów.

13. Sprawozdawczość odpadowa w bazie BDO od stycznia 2020 r.

14. Prowadzenie ewidencji odpadów komunalnych w bazie BDO.

15. Jak weryfikować podmioty w bazie BDO, przenoszenie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami.

16. Przyszłość bazy BDO - kolejne moduły ewidencji i sprawozdawczości.

17. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami i opakowaniami.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 25.11

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 25.11

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Baza danych o odpadach - obowiązkowa praktyka od stycznia 2020 r.

18 grudnia 2019 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praktyki korzystania z rejestru BDO i zmian w ewidencji odpadów, która od stycznia 2020 r. odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Uwaga: Na szkoleniu zostanie zaprezentowana i omówiona pilotażowa wersję systemu BDO.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw prywatnych, specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe, wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.


PROGRAM

1. Ustawa o odpadach oraz jej najnowsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

2. Unijne dyrektywy oraz wynikające z nich projekty ustaw i rozporządzeń.

3. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (RPO) - projekt nowego systemu.

4. Ograniczenie tworzyw sztucznych - dyrektywa SUP.

5. Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Rejestr BDO - idea funkcjonowania bazy (informatyzacja, kontrola podmiotów).

7. Zakres podmiotów podlegających pod wpis - praktyka wpisów i aktualizacji.

8. Opłata recyklingowa - nowe obowiązki w bazie BDO, ewidencja, sprawozdawczość.

9. Opłata produktowa (wpisy, prowadzenia sprawozdawczości) w bazie BDO.

10. Prowadzenie KPO w bazie BDO od 01.01.2020 r.

11. Rola przekazującego, transportującego i przejmującego odpady.

12. Prowadzenie KEO w bazie BDO - stany magazynowe, wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie i przekazywanie odpadów.

13. Sprawozdawczość odpadowa w bazie BDO od stycznia 2020 r.

14. Prowadzenie ewidencji odpadów komunalnych w bazie BDO.

15. Jak weryfikować podmioty w bazie BDO, przenoszenie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami.

16. Przyszłość bazy BDO - kolejne moduły ewidencji i sprawozdawczości.

17. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami i opakowaniami.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 25.11

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 25.11


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?