Windykacja

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - aspekty prawne i praktyczne

21 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zasady odpowiedzialności podmiotów prawa cywilnego.

 • Forma prawna dłużnika (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki, przedsiębiorcy).
 • Odpowiedzialność wspólników spółek (spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego).
 • Odpowiedzialność spadkobierców (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, wykaz i spis inwentarza).
 • Odpowiedzialność małżonka dłużnika (zgoda małżonka dłużnika na zawarcie czynności prawnej, nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko małżonkowi dłużnika, podział majątku wspólnego).
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zabezpieczenie roszczeń.

 • Zabezpieczenia osobowe i rzeczowe (weksel, poręczenie, przystąpienie do długu, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka).
 • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia.
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego.
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Czynności pozasądowe.

 • Ugody (rodzaje ugód i ich skutki, postępowania mediacyjne i pojednawcze).
 • Uznanie długu (rodzaje i skutki).
 • Cesja wierzytelności (warunki i skutki).
 • Wezwanie do zapłaty przedsądowe (treść i skutki).

Podstawowe zasady windykacji sądowej.

 • Warunki formalne pism procesowych (określanie stron, roszczeń i wniosków).
 • Rodzaje odsetek (umowne, ustawowe, za opóźnienie, maksymalne)
 • Istotne twierdzenia i zarzuty w pismach procesowych.
 • Dowody i rozkład ciężaru dowodzenia.
 • Koszty postępowań i sposoby ich ograniczenia.
 • Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń.
 • Sposoby na skrócenie czasu postępowań.

Tytuły egzekucyjne i wykonawcze.

 • Rodzaje tytułów egzekucyjnych (orzeczenia, ugody, akty notarialne, bankowe tytuły egzekucyjne).
 • Postępowanie klauzulowe (właściwość organów, nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, wspólnikom spółek prawa handlowego, spadkobiercom, małżonkowi dłużnika).
 • Klauzula wykonalności na rzecz i przeciwko następcy prawnemu (przed i w trakcie postępowania egzekucyjnego).

Wszczęcie egzekucji i czynności egzekucyjne (wybrane zagadnienia).

 • Właściwość organów egzekucyjnych (sąd jako organ egzekucyjny, wybór komornika).
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wymogi wniosku, granice i sposoby egzekucji).
 • Ustalenie majątku do egzekucji (wyjawienie majątku, poszukiwanie majątku).
 • Egzekucja z nieruchomości (opis i oszacowanie nieruchomości, licytacja i przejecie nieruchomości, przybicie i przysądzenie nieruchomości).
 • Podziału sumy uzyskanej z egzekucji (uczestnicy podziału, kolejność i zakres zaspokojenia należności).

Sposoby wierzyciela na zwiększenie skuteczności egzekucji.

 • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość).
 • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, stwierdzenie nieważności czynności prawnej, zawiadomienie o przestępstwie).
 • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wstąpienie w prawa dłużnika, zniesienie wspólności majątkowej małżonków).

Podsumowanie, pytania i dyskusja.

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00

Sędzia Sądu Rejonowego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad szesnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw spadkowych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa spadkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - aspekty prawne i praktyczne

21 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zasady odpowiedzialności podmiotów prawa cywilnego.

 • Forma prawna dłużnika (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki, przedsiębiorcy).
 • Odpowiedzialność wspólników spółek (spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego).
 • Odpowiedzialność spadkobierców (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, wykaz i spis inwentarza).
 • Odpowiedzialność małżonka dłużnika (zgoda małżonka dłużnika na zawarcie czynności prawnej, nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko małżonkowi dłużnika, podział majątku wspólnego).
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zabezpieczenie roszczeń.

 • Zabezpieczenia osobowe i rzeczowe (weksel, poręczenie, przystąpienie do długu, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka).
 • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia.
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego.
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Czynności pozasądowe.

 • Ugody (rodzaje ugód i ich skutki, postępowania mediacyjne i pojednawcze).
 • Uznanie długu (rodzaje i skutki).
 • Cesja wierzytelności (warunki i skutki).
 • Wezwanie do zapłaty przedsądowe (treść i skutki).

Podstawowe zasady windykacji sądowej.

 • Warunki formalne pism procesowych (określanie stron, roszczeń i wniosków).
 • Rodzaje odsetek (umowne, ustawowe, za opóźnienie, maksymalne)
 • Istotne twierdzenia i zarzuty w pismach procesowych.
 • Dowody i rozkład ciężaru dowodzenia.
 • Koszty postępowań i sposoby ich ograniczenia.
 • Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń.
 • Sposoby na skrócenie czasu postępowań.

Tytuły egzekucyjne i wykonawcze.

 • Rodzaje tytułów egzekucyjnych (orzeczenia, ugody, akty notarialne, bankowe tytuły egzekucyjne).
 • Postępowanie klauzulowe (właściwość organów, nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, wspólnikom spółek prawa handlowego, spadkobiercom, małżonkowi dłużnika).
 • Klauzula wykonalności na rzecz i przeciwko następcy prawnemu (przed i w trakcie postępowania egzekucyjnego).

Wszczęcie egzekucji i czynności egzekucyjne (wybrane zagadnienia).

 • Właściwość organów egzekucyjnych (sąd jako organ egzekucyjny, wybór komornika).
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wymogi wniosku, granice i sposoby egzekucji).
 • Ustalenie majątku do egzekucji (wyjawienie majątku, poszukiwanie majątku).
 • Egzekucja z nieruchomości (opis i oszacowanie nieruchomości, licytacja i przejecie nieruchomości, przybicie i przysądzenie nieruchomości).
 • Podziału sumy uzyskanej z egzekucji (uczestnicy podziału, kolejność i zakres zaspokojenia należności).

Sposoby wierzyciela na zwiększenie skuteczności egzekucji.

 • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość).
 • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, stwierdzenie nieważności czynności prawnej, zawiadomienie o przestępstwie).
 • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wstąpienie w prawa dłużnika, zniesienie wspólności majątkowej małżonków).

Podsumowanie, pytania i dyskusja.


HARMONOGRAM

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad szesnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw spadkowych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa spadkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?