Podatki

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport- import w podatku VAT.

19 listopada 2019 r.

Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk

Cena szkolenia:
299 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1) Definicja Wewnątrzwspólnotowego Nabycia i Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WNT i WDT)

 • transakcje towarzyszące zmianie właściciela towaru
 • towary nabyte lub zaimportowane na terytorium innego kraju UE i sprowadzane do Polski
 • korekty WNT i WDT

2) Warunki uznania transakcji za WNT i sytuacje w których WNT nie zachodzi

 • zwolnienia stosowane dla podatników zwolnionych z VAT lub nie objętych VAT:
  • podatnicy zwolnieni podmiotowo
  • podatnicy zwolnieni przedmiotowo
  • rolnicy ryczałtowi
  • osoby prawne nie będące podatnikami
 • dostawa towarów z montażem
 • nabycie towarów metodą VAT marża
 • nabycie od podatnika z UE zwolnionego z VAT

3) Opodatkowanie towarów przewożonych z jednego kraju członkowskiego do drugiego kraju członkowskiego bez dokonywania transakcji sprzedaży

4) Nieodpłatna dostawa towarów przewożonych z jednego kraju członkowskiego do drugiego kraju - czy mamy WDT lub WNT?

5) WDT oraz WNT w składzie konsygnacyjnym

 • warunki istnienia składu konsygnacyjnego
 • podstawa opodatkowania
 • obowiązek podatkowy

6) Miejsce opodatkowania WNT oraz WDT

7) Obowiązek podatkowy w WNT i WDT, opodatkowanie zaliczek

8) Podstawa opodatkowania WNT oraz WDT

9) Stawki podatkowe stosowane w WNT

10) Warunki zastosowania stawki 0% w WDT

11) Definicja eksportu towarów - eksport bezpośredni i pośredni

12) Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów

13) Podstawa opodatkowania eksportu towarów

14) Warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów, opodatkowanie zaliczki otrzymanej w poczet transakcji eksportowej

15) Import towarów

 • obowiązek podatkowy w imporcie towarów
 • podstawa opodatkowania

16) Procedury uproszczone w imporcie i samo naliczanie podatku VAT (bez jego zapłaty)

17) Stawki podatkowe stosowane w imporcie towarów

18) Jak unikamy bezpośredniej zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów

19) Transakcje złożone WDT + eksport towarów, WNT + import towarów.

20) Transakcje łańcuchowe transgraniczne

 • miejsce opodatkowania i zasady jego określania
 • obowiązek podatkowy

21) Procedura trójstronna:

 • warunki jej stosowania i korzyści stosowania procedury
 • pierwszy podatnik w procedurze trójstronnej
 • drugi podatnik w tej procedurze - zasady opodatkowania
 • trzeci podatnik w procedurze trójstronnej

22) Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 wskutek wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 2018/1912:

 • Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%
 • Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone do 10 -go następnego miesiąca po dostawie pod groźbą utraty prawa do stosowania stawki 0%
 • Dokumenty dodatkowe
 • Nowa ewidencja, która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,

23) Import i eksport usług:

 • określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
 • określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce,
 • problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów,
 • transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług,
 • transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych
 • delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,
 • zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
 • import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
 • wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

24) Transport międzynarodowy towarów:

 • pojęcie międzynarodowych usług transportu towarów w świetle ustawy o VAT;
 • miejsce opodatkowania dla usług transportu międzynarodowego towarów oraz usług pomocniczych i pośrednictwa;
 • warunki zastosowanie stawki 0% podatku VAT w świetle ustawy o VAT;
 • międzynarodowe usługi transportu towarów - czy to jest import usług?

25) Międzynarodowy transport osób:

 • pojęcie usług transportu międzynarodowego osób w świetle ustawy o VAT;
 • miejsce oraz stawka opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
 • czy zakup biletu na przelot lub przejazd międzynarodowy to import usług?
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport- import w podatku VAT.

19 listopada 2019 r.

Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1) Definicja Wewnątrzwspólnotowego Nabycia i Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WNT i WDT)

 • transakcje towarzyszące zmianie właściciela towaru
 • towary nabyte lub zaimportowane na terytorium innego kraju UE i sprowadzane do Polski
 • korekty WNT i WDT

2) Warunki uznania transakcji za WNT i sytuacje w których WNT nie zachodzi

 • zwolnienia stosowane dla podatników zwolnionych z VAT lub nie objętych VAT:
  • podatnicy zwolnieni podmiotowo
  • podatnicy zwolnieni przedmiotowo
  • rolnicy ryczałtowi
  • osoby prawne nie będące podatnikami
 • dostawa towarów z montażem
 • nabycie towarów metodą VAT marża
 • nabycie od podatnika z UE zwolnionego z VAT

3) Opodatkowanie towarów przewożonych z jednego kraju członkowskiego do drugiego kraju członkowskiego bez dokonywania transakcji sprzedaży

4) Nieodpłatna dostawa towarów przewożonych z jednego kraju członkowskiego do drugiego kraju - czy mamy WDT lub WNT?

5) WDT oraz WNT w składzie konsygnacyjnym

 • warunki istnienia składu konsygnacyjnego
 • podstawa opodatkowania
 • obowiązek podatkowy

6) Miejsce opodatkowania WNT oraz WDT

7) Obowiązek podatkowy w WNT i WDT, opodatkowanie zaliczek

8) Podstawa opodatkowania WNT oraz WDT

9) Stawki podatkowe stosowane w WNT

10) Warunki zastosowania stawki 0% w WDT

11) Definicja eksportu towarów - eksport bezpośredni i pośredni

12) Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów

13) Podstawa opodatkowania eksportu towarów

14) Warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów, opodatkowanie zaliczki otrzymanej w poczet transakcji eksportowej

15) Import towarów

 • obowiązek podatkowy w imporcie towarów
 • podstawa opodatkowania

16) Procedury uproszczone w imporcie i samo naliczanie podatku VAT (bez jego zapłaty)

17) Stawki podatkowe stosowane w imporcie towarów

18) Jak unikamy bezpośredniej zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów

19) Transakcje złożone WDT + eksport towarów, WNT + import towarów.

20) Transakcje łańcuchowe transgraniczne

 • miejsce opodatkowania i zasady jego określania
 • obowiązek podatkowy

21) Procedura trójstronna:

 • warunki jej stosowania i korzyści stosowania procedury
 • pierwszy podatnik w procedurze trójstronnej
 • drugi podatnik w tej procedurze - zasady opodatkowania
 • trzeci podatnik w procedurze trójstronnej

22) Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 wskutek wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 2018/1912:

 • Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%
 • Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone do 10 -go następnego miesiąca po dostawie pod groźbą utraty prawa do stosowania stawki 0%
 • Dokumenty dodatkowe
 • Nowa ewidencja, która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,

23) Import i eksport usług:

 • określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
 • określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce,
 • problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów,
 • transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług,
 • transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych
 • delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,
 • zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
 • import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
 • wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

24) Transport międzynarodowy towarów:

 • pojęcie międzynarodowych usług transportu towarów w świetle ustawy o VAT;
 • miejsce opodatkowania dla usług transportu międzynarodowego towarów oraz usług pomocniczych i pośrednictwa;
 • warunki zastosowanie stawki 0% podatku VAT w świetle ustawy o VAT;
 • międzynarodowe usługi transportu towarów - czy to jest import usług?

25) Międzynarodowy transport osób:

 • pojęcie usług transportu międzynarodowego osób w świetle ustawy o VAT;
 • miejsce oraz stawka opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
 • czy zakup biletu na przelot lub przejazd międzynarodowy to import usług?

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?