Podatki

Dokumentacja podatkowa cen transferowych po zmianach w 2019 r.

13 września 2019 r.

hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53

Cena szkolenia:
299 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Zmiany od 2019 r. dotyczące także 2018 r.

1. Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej:

 • Podmioty powiązane, które płacą podatek, nie korzystają ze zwolnienia i nie wykazują straty - jak traktować zwolnienie;
 • Powiązanie przez Skarb Państwa i gminę - jedynie w przypadku “wyłączności” posiadania udziałów;
 • Posiadających Porozumienie cenowe;
 • Transakcje, które nie mają wpływu na zobowiązanie podatkowe;
 • Transakcje wynikające z przetargów publicznych;
 • Pozostałe zwolnienia.

2. Nowe limity transakcji:

 • Brak limitu ogólnego;
 • 10 mln i 2 mln zł. limitu danej transakcji- dla jakich transakcji?;
 • Pojęcie transakcji jednolitej;
 • Zasady wyliczania limitu;
 • Limity dla transakcji finansowych - nowe zasady ustalania;
 • Limity dla rajów podatkowych

3. Obowiązki w zakresie dokumentacji podatkowych ciążące na podatnikach za 2018 r i od 2019 r.:

 • Termin ustawowy na złożenie Oświadczenia do 30 września za rok poprzedni;
 • Dane w CIT-8 dotyczące podmiotów powiązanych
 • Nowe wzory formularzy CIT - TP i PIT-TP
 • Zasady sporządzania CIT-T i PIT - TP;
 • Treść oświadczenia - nowe elementy11;
 • Konsekwencje braku złożenia oświadczeń i druków;
 • Treść elektroniczna dokumentacji podatkowych wysyłana do Krajowej Administracji Skarbowej jako obowiązek obowiązujący do dokumentacji od kiedy? - przepisy przejściowe

4. Treść dokumentacji lokalnej:

 • Ograniczenie treści do podstawowych danych o podatniku oraz danych finansowych;
 • Analiza cen transferowych w każdym przypadku;
 • Informacje finansowe;
 • Możliwość opisu sposobu ustalania ceny bez wskazywania metody ustalenia ceny - w jakich przypadkach;
 • Podłączanie dokumentacji grupowej do dokumentacji lokalnej - w jakich przypadkach?
 • Data aktualizacji analizy porównawczej za 2018 r. i od 2019 r.

5. Treść dokumentacji grupowej:

 • Kto ma obowiązek sporządzania?
 • Elementy opisu grupy i danych finansowych grupy;
 • Opis znaczących transakcji i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Szczegółowy zakres w rozporządzeniu MF.

6. Przepisy przejściowe do zmian:

 • Podmioty stosujące dotychczasowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowych;
 • Podmioty stosujące nowe zasady do transakcji za 2018 r. - w jakich przypadkach?
 • Analizy porównawcze sporządzone za 2017 r. czy obowiązują nadal?

7. Najczęściej pojawiające się problemy praktyczne związane z cenami transferowymi:

 • pojęcie ceny transferowej a cena rynkowa,
 • identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych,
 • powiązania osobowe,
 • Pojęcie transakcji:
 • przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.

8.Metody szacowania cen:

 • porównywalna cena niekontrolowana;
 • rozsądnej marży - koszt plus;
 • ceny odsprzedaży;
 • zysku transakcyjnego
 • problemy związane z ustalaniem metody;
 • możliwość ustalenia zasad określania cen bez stosowania metody jako wyjątek stosowanych w dokumentacjach podatkowych;
 • oprocentowanie pożyczki według wskazania Ministra Finansów jako cena rynkowa;
 • wysokość marży zysku przy usługach niskiej wartości jako cena rynkowa okreslona ustawowo.

9. Ryzyka podatkowe związane z brakiem dokumentacji podatkowej:

 • stawka sankcyjna 50%,
 • odpowiedzialność karna skarbowa
 • praktyka organów skarbowych - doświadczenia dotychczasowych kontroli
 • interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych - analiza.

8. Podsumowanie i dyskusja

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób do 5 09

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Dokumentacja podatkowa cen transferowych po zmianach w 2019 r.

13 września 2019 r.

hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Zmiany od 2019 r. dotyczące także 2018 r.

1. Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej:

 • Podmioty powiązane, które płacą podatek, nie korzystają ze zwolnienia i nie wykazują straty - jak traktować zwolnienie;
 • Powiązanie przez Skarb Państwa i gminę - jedynie w przypadku “wyłączności” posiadania udziałów;
 • Posiadających Porozumienie cenowe;
 • Transakcje, które nie mają wpływu na zobowiązanie podatkowe;
 • Transakcje wynikające z przetargów publicznych;
 • Pozostałe zwolnienia.

2. Nowe limity transakcji:

 • Brak limitu ogólnego;
 • 10 mln i 2 mln zł. limitu danej transakcji- dla jakich transakcji?;
 • Pojęcie transakcji jednolitej;
 • Zasady wyliczania limitu;
 • Limity dla transakcji finansowych - nowe zasady ustalania;
 • Limity dla rajów podatkowych

3. Obowiązki w zakresie dokumentacji podatkowych ciążące na podatnikach za 2018 r i od 2019 r.:

 • Termin ustawowy na złożenie Oświadczenia do 30 września za rok poprzedni;
 • Dane w CIT-8 dotyczące podmiotów powiązanych
 • Nowe wzory formularzy CIT - TP i PIT-TP
 • Zasady sporządzania CIT-T i PIT - TP;
 • Treść oświadczenia - nowe elementy11;
 • Konsekwencje braku złożenia oświadczeń i druków;
 • Treść elektroniczna dokumentacji podatkowych wysyłana do Krajowej Administracji Skarbowej jako obowiązek obowiązujący do dokumentacji od kiedy? - przepisy przejściowe

4. Treść dokumentacji lokalnej:

 • Ograniczenie treści do podstawowych danych o podatniku oraz danych finansowych;
 • Analiza cen transferowych w każdym przypadku;
 • Informacje finansowe;
 • Możliwość opisu sposobu ustalania ceny bez wskazywania metody ustalenia ceny - w jakich przypadkach;
 • Podłączanie dokumentacji grupowej do dokumentacji lokalnej - w jakich przypadkach?
 • Data aktualizacji analizy porównawczej za 2018 r. i od 2019 r.

5. Treść dokumentacji grupowej:

 • Kto ma obowiązek sporządzania?
 • Elementy opisu grupy i danych finansowych grupy;
 • Opis znaczących transakcji i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Szczegółowy zakres w rozporządzeniu MF.

6. Przepisy przejściowe do zmian:

 • Podmioty stosujące dotychczasowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowych;
 • Podmioty stosujące nowe zasady do transakcji za 2018 r. - w jakich przypadkach?
 • Analizy porównawcze sporządzone za 2017 r. czy obowiązują nadal?

7. Najczęściej pojawiające się problemy praktyczne związane z cenami transferowymi:

 • pojęcie ceny transferowej a cena rynkowa,
 • identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych,
 • powiązania osobowe,
 • Pojęcie transakcji:
 • przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.

8.Metody szacowania cen:

 • porównywalna cena niekontrolowana;
 • rozsądnej marży - koszt plus;
 • ceny odsprzedaży;
 • zysku transakcyjnego
 • problemy związane z ustalaniem metody;
 • możliwość ustalenia zasad określania cen bez stosowania metody jako wyjątek stosowanych w dokumentacjach podatkowych;
 • oprocentowanie pożyczki według wskazania Ministra Finansów jako cena rynkowa;
 • wysokość marży zysku przy usługach niskiej wartości jako cena rynkowa okreslona ustawowo.

9. Ryzyka podatkowe związane z brakiem dokumentacji podatkowej:

 • stawka sankcyjna 50%,
 • odpowiedzialność karna skarbowa
 • praktyka organów skarbowych - doświadczenia dotychczasowych kontroli
 • interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych - analiza.

8. Podsumowanie i dyskusja


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób do 5 09


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?