Podatki

Podatek PIT zmiany w 2019 r. oraz od 2020 r.

4 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
349 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zmiana w zakresie zwolnienia od podatku PIT do 26 roku życia

 • Obliczanie wieku do zwolnienia podatkowego;
 • Kwota limitu w zastosowaniu zwolnienia;
 • Podatek zryczałtowany i zwolnienia od podatku a limit;
 • Koszty uzyskania przychodów przy zwolnieniu z podatku;
 • Składki ZUS a zwolnienie podatkowe;
 • Moment uwzględniania zwolnienia podatkowego w 2019 r.;
 • Wzór oświadczenia o zwolnieniu;
 • Rozliczania w 2020 r. - bez wniosków i oświadczeń
 • Zmiany innych przepisów w związku z nowelizacją;
 • Przepisy przejściowe: sierpień 2019 r. oraz 2020 r. - dla kogo?
 • Zasady obliczania wynagrodzenia przed i o zmianie - przykłady
 • Problemy praktyczne: brak wniosku a stosowanie zwolnienia z podatku; zasady wyliczeń podatku w druku PIT-11 za 2018 r.

Obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% - projekt ustawy

 • Dla kogo obniżona stawka PIT;
 • Uzasadnienie zmian;
 • Zasada stosowania - czy nowy próg podatkowy czy jako ulga podatkowa?
 • Obliczanie stawki w przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej;
 • Limit stosowania obniżonej stawki;
 • Zasady obliczania limitu podatkowego;
 • Rozliczanie podatku za 2019 r. a stawka obniżona;
 • Zmiana innych ustaw;
 • Przepisy przejściowe

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów - projekt ustawy:

 • Wyliczanie kosztów zryczałtowanych obecnie;
 • Projektowane zmiany;
 • Wysokość kwot proponowanych kosztów podatkowych;
 • Koszty w przypadku umów cywilnoprawnych;
 • Przepisy przejściowe - zakres obowiązywania.

Rozliczanie przekroczenia progu od 2020 r. - zmiana uchwalona w 2018 r. i obowiązująca od 2020 r.

 • Limit stawki 18% i 32%;
 • Kwota dochodu objęta stawką podstawową i 32%;
 • Dotychczasowa zasada: wyższa stawka podatku od miesiąca następnego;
 • Zmiana zasady: obliczanie od faktycznie przekroczonej kwoty - także w trakcie miesiąca;
 • Przykłady wyliczeń przed i po zmianie

Ulga dla frankowiczów - podstawowe założenia:

 • Nowa zasada w nowej ustawie;
 • Podstawowe pojęcia ustawowe;
 • Pożyczka jako wsparcie;
 • Zasady zwrotu pożyczki;
 • Sprzedaż nieruchomości a rozliczenie wsparcia;
 • Brak spłat nowej pożyczki a konsekwencje prawne;
 • Zmiany w podatku PIT - nowa ulga od podatku
 • Przepisy przejściowe

PPK - podstawowe założenia

 • Data wdrażania zmian uzależniona od ilości osób zatrudnionych - zasady obliczania;
 • PPK a PPE;
 • Zasady poboru składek do PPK;
 • Druki i wnioski stosowane w ramach PPK;
 • Instytucje finansowe funkcjonujące w ramach PPK;
 • Konieczność dostosowania programów płacowych i kadrowych w związku ze zmianami;
 • Problemy praktyczne dotyczące PPK: zakaz zniechęcania pracowników; koszty wdrażania systemu.

Schematy podatkowe a zmiany w podatku PIT

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Pracodawca jako promotor lub korzystający - kiedy występuje w jakiej roli;
 • Zwolnienie od podatku PIT do 26 roku życia a funkcjonowanie schematu podatkowego i obowiązek jego zgłoszenia;
 • Zmiana formy zatrudnienia z np. umowy o pracę na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy podlegający zgłoszeniu do US w ciągu 30 dni;
 • Inne przypadki funkcjonowania schematów podatkowych: umowy cywilnoprawne, 50% koszty uzyskania przychodów, itp.

Inne zmiany przepisów mające wpływ na rozliczanie osób:

 • Podwyższenie składek ZUS od 2020 r.;
 • Nowy indywidualny rachunek dla płatnika podatku PIT;
 • Obowiązek zgłaszania rachunków bankowych do US;
 • Możliwość zapłat podatku PIT i ZUS z tzw. rachunku VAT funkcjonującego w ramach split paymentu.

Pytania i odpowiedzi - dyskusja uczestników.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób do 14 08

399 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 28 08

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podatek PIT zmiany w 2019 r. oraz od 2020 r.

4 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zmiana w zakresie zwolnienia od podatku PIT do 26 roku życia

 • Obliczanie wieku do zwolnienia podatkowego;
 • Kwota limitu w zastosowaniu zwolnienia;
 • Podatek zryczałtowany i zwolnienia od podatku a limit;
 • Koszty uzyskania przychodów przy zwolnieniu z podatku;
 • Składki ZUS a zwolnienie podatkowe;
 • Moment uwzględniania zwolnienia podatkowego w 2019 r.;
 • Wzór oświadczenia o zwolnieniu;
 • Rozliczania w 2020 r. - bez wniosków i oświadczeń
 • Zmiany innych przepisów w związku z nowelizacją;
 • Przepisy przejściowe: sierpień 2019 r. oraz 2020 r. - dla kogo?
 • Zasady obliczania wynagrodzenia przed i o zmianie - przykłady
 • Problemy praktyczne: brak wniosku a stosowanie zwolnienia z podatku; zasady wyliczeń podatku w druku PIT-11 za 2018 r.

Obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% - projekt ustawy

 • Dla kogo obniżona stawka PIT;
 • Uzasadnienie zmian;
 • Zasada stosowania - czy nowy próg podatkowy czy jako ulga podatkowa?
 • Obliczanie stawki w przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej;
 • Limit stosowania obniżonej stawki;
 • Zasady obliczania limitu podatkowego;
 • Rozliczanie podatku za 2019 r. a stawka obniżona;
 • Zmiana innych ustaw;
 • Przepisy przejściowe

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów - projekt ustawy:

 • Wyliczanie kosztów zryczałtowanych obecnie;
 • Projektowane zmiany;
 • Wysokość kwot proponowanych kosztów podatkowych;
 • Koszty w przypadku umów cywilnoprawnych;
 • Przepisy przejściowe - zakres obowiązywania.

Rozliczanie przekroczenia progu od 2020 r. - zmiana uchwalona w 2018 r. i obowiązująca od 2020 r.

 • Limit stawki 18% i 32%;
 • Kwota dochodu objęta stawką podstawową i 32%;
 • Dotychczasowa zasada: wyższa stawka podatku od miesiąca następnego;
 • Zmiana zasady: obliczanie od faktycznie przekroczonej kwoty - także w trakcie miesiąca;
 • Przykłady wyliczeń przed i po zmianie

Ulga dla frankowiczów - podstawowe założenia:

 • Nowa zasada w nowej ustawie;
 • Podstawowe pojęcia ustawowe;
 • Pożyczka jako wsparcie;
 • Zasady zwrotu pożyczki;
 • Sprzedaż nieruchomości a rozliczenie wsparcia;
 • Brak spłat nowej pożyczki a konsekwencje prawne;
 • Zmiany w podatku PIT - nowa ulga od podatku
 • Przepisy przejściowe

PPK - podstawowe założenia

 • Data wdrażania zmian uzależniona od ilości osób zatrudnionych - zasady obliczania;
 • PPK a PPE;
 • Zasady poboru składek do PPK;
 • Druki i wnioski stosowane w ramach PPK;
 • Instytucje finansowe funkcjonujące w ramach PPK;
 • Konieczność dostosowania programów płacowych i kadrowych w związku ze zmianami;
 • Problemy praktyczne dotyczące PPK: zakaz zniechęcania pracowników; koszty wdrażania systemu.

Schematy podatkowe a zmiany w podatku PIT

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Pracodawca jako promotor lub korzystający - kiedy występuje w jakiej roli;
 • Zwolnienie od podatku PIT do 26 roku życia a funkcjonowanie schematu podatkowego i obowiązek jego zgłoszenia;
 • Zmiana formy zatrudnienia z np. umowy o pracę na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy podlegający zgłoszeniu do US w ciągu 30 dni;
 • Inne przypadki funkcjonowania schematów podatkowych: umowy cywilnoprawne, 50% koszty uzyskania przychodów, itp.

Inne zmiany przepisów mające wpływ na rozliczanie osób:

 • Podwyższenie składek ZUS od 2020 r.;
 • Nowy indywidualny rachunek dla płatnika podatku PIT;
 • Obowiązek zgłaszania rachunków bankowych do US;
 • Możliwość zapłat podatku PIT i ZUS z tzw. rachunku VAT funkcjonującego w ramach split paymentu.

Pytania i odpowiedzi - dyskusja uczestników.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób do 14 08

399 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 28 08


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?