Podatki

Podatek VAT zmiany 2019 r. oraz od 2020 r.

28 sierpnia 2019 r.

Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk

Cena szkolenia:
349 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Projektowane zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:

 • zasada “odwrotne obciążenie” - dla kogo obecnie?
 • Nowy załącznik nr 14 do Ustawy o VAT - jakie usługi podlegają nowej zasadzie? - problemy interpretacyjne
 • PKWiU a podleganie podatkowi VAT
 • Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
 • Wygląd faktury po zmianach;
 • Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
 • Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;
 • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;
 • Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem - założenia projektu

Funkcjonowanie rachunków bankowych - zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.:

 • Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF - od września 2019 r.;
 • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
 • Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany przez MF - wyłączenie z KUP od nowego roku;
 • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;
 • Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;
 • Zawiadomienie o zapłacie na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktura a skutki podatkowe

Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia - zmiana od 1 listopada 2019 r.:

 • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
 • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? - praktyka
 • Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS - czy na pewno?;
 • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
 • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych - skutki praktyczne.
 • Przelew zwykły - brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
 • Dedykowany przelew bankowy;
 • Zapłata za kilka faktur - czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Płatność gotówką;
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej oraz inne formy płatności a split payment;
 • Pomyłkowa wpłata kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące - co dalej?
 • Funkcjonowanie księgowań automatycznych wpłat na rachunek bankowy a split payment;
 • Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności.

E-paragon i nowa kasa fiskalna - uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:

 • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. - co uległo zmianie?;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych - kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
 • Kasa fiskalna - kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
 • E-paragon - zasady wystawiania i wysyłania;
 • Sposoby wysyłki e-paragonu;
 • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
 • Sankcje za brak e-paragonów.

Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych - zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad - wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:

 • Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;
 • Obowiązki dla zamawiających;
 • Uprawnienia dla wykonawców;
 • Struktura efaktury podana przez Ministra cyfryzacji;
 • Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z efakturami;
 • Problemy techniczne efaktur;
 • Inne sposoby wysyłania faktur - czy znikają?

Nowa matryca stawek podatku VAT - zmiana od 1 stycznia 2020 r.:

 • Stawka podstawowa 23% jako zasada;
 • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;
 • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;
 • Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;
 • Co zostaje obniżone?
 • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.

Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK - zmiany od 1 kwietnia 2020 r.:

 • Likwidacja niektórych deklaracji VAT;
 • Jakie deklaracje zostają?
 • Nowy JPK_VDEK - zasady wypełniania;
 • Przepisy przejściowe - równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.

NIP na paragonie - zmiana od 1 stycznia 2020 r.:

 • Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;
 • Faktura do paragonu - zasady obecne;
 • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u - sankcje podatkowe;
 • Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u

Pytania i odpowiedzi - dyskusja uczestników.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podatek VAT zmiany 2019 r. oraz od 2020 r.

28 sierpnia 2019 r.

Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Projektowane zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:

 • zasada “odwrotne obciążenie” - dla kogo obecnie?
 • Nowy załącznik nr 14 do Ustawy o VAT - jakie usługi podlegają nowej zasadzie? - problemy interpretacyjne
 • PKWiU a podleganie podatkowi VAT
 • Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
 • Wygląd faktury po zmianach;
 • Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
 • Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;
 • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;
 • Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem - założenia projektu

Funkcjonowanie rachunków bankowych - zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.:

 • Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF - od września 2019 r.;
 • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
 • Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany przez MF - wyłączenie z KUP od nowego roku;
 • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;
 • Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;
 • Zawiadomienie o zapłacie na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktura a skutki podatkowe

Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia - zmiana od 1 listopada 2019 r.:

 • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
 • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? - praktyka
 • Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS - czy na pewno?;
 • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
 • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych - skutki praktyczne.
 • Przelew zwykły - brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
 • Dedykowany przelew bankowy;
 • Zapłata za kilka faktur - czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Płatność gotówką;
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej oraz inne formy płatności a split payment;
 • Pomyłkowa wpłata kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące - co dalej?
 • Funkcjonowanie księgowań automatycznych wpłat na rachunek bankowy a split payment;
 • Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności.

E-paragon i nowa kasa fiskalna - uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:

 • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. - co uległo zmianie?;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych - kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
 • Kasa fiskalna - kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
 • E-paragon - zasady wystawiania i wysyłania;
 • Sposoby wysyłki e-paragonu;
 • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
 • Sankcje za brak e-paragonów.

Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych - zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad - wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:

 • Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;
 • Obowiązki dla zamawiających;
 • Uprawnienia dla wykonawców;
 • Struktura efaktury podana przez Ministra cyfryzacji;
 • Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z efakturami;
 • Problemy techniczne efaktur;
 • Inne sposoby wysyłania faktur - czy znikają?

Nowa matryca stawek podatku VAT - zmiana od 1 stycznia 2020 r.:

 • Stawka podstawowa 23% jako zasada;
 • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;
 • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;
 • Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;
 • Co zostaje obniżone?
 • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.

Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK - zmiany od 1 kwietnia 2020 r.:

 • Likwidacja niektórych deklaracji VAT;
 • Jakie deklaracje zostają?
 • Nowy JPK_VDEK - zasady wypełniania;
 • Przepisy przejściowe - równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.

NIP na paragonie - zmiana od 1 stycznia 2020 r.:

 • Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;
 • Faktura do paragonu - zasady obecne;
 • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u - sankcje podatkowe;
 • Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u

Pytania i odpowiedzi - dyskusja uczestników.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?