Podatki

Przedwakacyjne podsumowanie najbliższych zmian w VAT oraz CIT

24 czerwca 2019 r.

Centrum Konferencyjne OPAL, ul. Opolska 22, Katowice

Cena szkolenia:
od 299 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Podatek VAT

 • Kasy fiskalne online - od 1.05.2019 r.
  • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
  • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online - dla kogo i w jakich terminach?
 • Biała lista podatników - od 1.09.2019 r.
  • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
  • konieczność monitorowania rachunków bankowych dostawców
  • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
  • przelewy na rachunki wirtualne, przelewy w ramach faktoringu
  • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
 • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - planowane od 1.09.2019 r.
  • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
  • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji, adnotacje na fakturach
  • sankcje dla sprzedawcy i nabywcy w przypadku niestosowania nowych regulacji - sankcja VAT, odpowiedzialność solidarna, brak możliwości rozpoznania kosztu uzyskania przychodu, sankcje KKS
  • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS
 • Znaczenie najnowszych wyroków TSUE
  • wyrok TS UE w sprawie leasingu zwrotnego - czy sprzedaż składnika majątku i jego zwrotny leasing powinny być zwolnione z opodatkowania?
  • wyrok TS UE w sprawie momentu uznania usługi budowlanej za wykonaną - kiedy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie, czy inne dokumenty też należy brać pod uwagę, kontrowersyjne stanowisko MF po wyroku
  • wyrok TS UE w odliczenia VAT przy rozliczeniu kart paliwowych przez pośredników - które karty są bezpieczne dla nabywcy, a kiedy należy zacząć się martwić?

Podatki dochodowe

 • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
  • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
  • czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2019 r., a dla niektórych należności bezterminowo
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez kierownika jednostki
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend, należności odsetkowych i licencyjnych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
  • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
  • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
  • test rzeczywistego beneficjenta - których należności dotyczy i co się zmieniło w 2019 r.?
 • Planowane jesienne zmiany w PIT - od 1.09.2019 r. oraz 1.10.2019 r.
  • wprowadzenie zerowej stawki PIT dla młodych - od 1.09.2019 r.
  • obniżenie podstawowej stawki PIT do 17% oraz wyższe koszty uzyskania przychodu - od 1.10.2019 r.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

399 + 23% VAT
koszt udziału jednej i kolejnej osoby po 17 06

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Przedwakacyjne podsumowanie najbliższych zmian w VAT oraz CIT

24 czerwca 2019 r.

Centrum Konferencyjne OPAL, ul. Opolska 22, Katowice

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Podatek VAT

 • Kasy fiskalne online - od 1.05.2019 r.
  • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
  • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online - dla kogo i w jakich terminach?
 • Biała lista podatników - od 1.09.2019 r.
  • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
  • konieczność monitorowania rachunków bankowych dostawców
  • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
  • przelewy na rachunki wirtualne, przelewy w ramach faktoringu
  • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
 • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - planowane od 1.09.2019 r.
  • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
  • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji, adnotacje na fakturach
  • sankcje dla sprzedawcy i nabywcy w przypadku niestosowania nowych regulacji - sankcja VAT, odpowiedzialność solidarna, brak możliwości rozpoznania kosztu uzyskania przychodu, sankcje KKS
  • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS
 • Znaczenie najnowszych wyroków TSUE
  • wyrok TS UE w sprawie leasingu zwrotnego - czy sprzedaż składnika majątku i jego zwrotny leasing powinny być zwolnione z opodatkowania?
  • wyrok TS UE w sprawie momentu uznania usługi budowlanej za wykonaną - kiedy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie, czy inne dokumenty też należy brać pod uwagę, kontrowersyjne stanowisko MF po wyroku
  • wyrok TS UE w odliczenia VAT przy rozliczeniu kart paliwowych przez pośredników - które karty są bezpieczne dla nabywcy, a kiedy należy zacząć się martwić?

Podatki dochodowe

 • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
  • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
  • czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2019 r., a dla niektórych należności bezterminowo
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez kierownika jednostki
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend, należności odsetkowych i licencyjnych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
  • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
  • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
  • test rzeczywistego beneficjenta - których należności dotyczy i co się zmieniło w 2019 r.?
 • Planowane jesienne zmiany w PIT - od 1.09.2019 r. oraz 1.10.2019 r.
  • wprowadzenie zerowej stawki PIT dla młodych - od 1.09.2019 r.
  • obniżenie podstawowej stawki PIT do 17% oraz wyższe koszty uzyskania przychodu - od 1.10.2019 r.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

399 + 23% VAT
koszt udziału jednej i kolejnej osoby po 17 06


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?