Ochrona środowiska

Baza danych o odpadach - obowiązujące regulacje prawne, zmiany w obowiązkach przedsiębiorców od 2020 r.

5 lipca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Każdy przedsiębiorca gospodarujący odpadami lub podmiot wprowadzający na rynek produkty / opakowania jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i rejestracji w bazie BDO. Szkolenie pomoże przybliżyć najważniej regulacje prawne w tym zakresie a także zmiany w nowych obowiązkach przedsiębiorców związanych z ewidencją odpadów w BDO od 2020 r.

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie polecamy przede wszystkim specjalistom ds. gospodarowania opdadami i /lub ochrony środowiska oraz sprawozdawczości a także wszystkim osobom zainteresowanym tematyką szkolenia.

1.Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów - przypomnienie najważniejszych regulacji.

2.Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami.

3.Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy.

4.Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi.

5.Zawartość BDO (zakres ustawowy).

6.Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach.

7.Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców.

8.Ewidencja odpadów w BDO od 2020 roku.

9.BDO a zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

10.Sankcje administracyjne za brak wpisu do BDO.

11.Konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO.

12.Przepisy przejściowe.

13.Praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia - panel dyskusyjny.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 26.06

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 26.06

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Baza danych o odpadach - obowiązujące regulacje prawne, zmiany w obowiązkach przedsiębiorców od 2020 r.

5 lipca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Każdy przedsiębiorca gospodarujący odpadami lub podmiot wprowadzający na rynek produkty / opakowania jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i rejestracji w bazie BDO. Szkolenie pomoże przybliżyć najważniej regulacje prawne w tym zakresie a także zmiany w nowych obowiązkach przedsiębiorców związanych z ewidencją odpadów w BDO od 2020 r.

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie polecamy przede wszystkim specjalistom ds. gospodarowania opdadami i /lub ochrony środowiska oraz sprawozdawczości a także wszystkim osobom zainteresowanym tematyką szkolenia.


PROGRAM

1.Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów - przypomnienie najważniejszych regulacji.

2.Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami.

3.Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy.

4.Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi.

5.Zawartość BDO (zakres ustawowy).

6.Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach.

7.Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców.

8.Ewidencja odpadów w BDO od 2020 roku.

9.BDO a zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

10.Sankcje administracyjne za brak wpisu do BDO.

11.Konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO.

12.Przepisy przejściowe.

13.Praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia - panel dyskusyjny.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 26.06

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 26.06


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?