Windykacja

CERTYFIKOWANY ASYSTENT BIURA ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

28 sierpnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ:
 • znać rodzaje dokumentacji spółki związane z pracą zarządu,
 • znać obowiązki zarządu związane z zakończeniem roku obrotowego,
 • znać zasady funkcjonowania spółek kapitałowych,
 • znać powody i zasady przesyłania dokumentów do KRS,
 • potrafić sporządzać protokół posiedzenia organów spółki,
ADRESACI SZKOLENIA

Asystenci i kierownicy biura zarządu.

1. Problematyka obrotu gospodarczego i zawieranych w nim umów:

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w kraju.
 • Miejsce rejestracji przedsiębiorców.
 • Dokumenty zaświadczające o wiarygodności przedsiębiorców (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z CEIDG).
 • Osoby uprawnione do zawierania umów w firmie: działanie przez wspólników, członków zarządu, pełnomocników, prokurentów.
 • Co to jest prokura?
 • Formy czynności prawnych i problem zawierania umów drogą e-mailową.

2. Rodzaje dokumentacji w firmie:

 • Umowa z kontrahentami.
 • Dokumentacja korporacyjna (umowa spółki, statut, akt założycielski, uchwały, protokoły, regulaminy zarządu i rady nadzorczej).
 • Regulaminy w firmie i ich rodzaje.

3. Szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa spółek:

 • Rodzaje spółek.
 • Kapitał zakładowy, pojęcie wkładu, udziału, aportu.
 • Organy spółek, czy każda spółka musi mieć organy.

4. Zarząd:

 • Rola zarządu w spółce, zadania i kompetencje.
 • Tryb zwoływania posiedzeń zarządu i podejmowania uchwał.
 • Uchwały zarządu i zasady protokołowania posiedzeń.
 • Obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
 • Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu? (podstawowe błędy popełniane przy pisaniu sprawozdań).
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta, kiedy jest sporządzana oraz jej znaczenie.
 • Sprawozdanie finansowe i jego elementy.
 • Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego? Zasady przesyłania dokumentów.

5. Rada Nadzorcza:

 • Rola Rady Nadzorczej w spółce, zadania i kompetencje. Tryb zwoływania i podejmowania uchwał.

6. Zgromadzenie wspólników:

 • Rola Rady Nadzorczej w spółce, zadania i kompetencje. Tryb zwoływania i podejmowania uchwał.

7. Savoir vivre:

 • Savoir vivre w pracy asystenta biura zarządu.
 • Zasady prowadzenia korespondencji e-mailowej.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.
Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności).
W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.
Dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

CERTYFIKOWANY ASYSTENT BIURA ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

28 sierpnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ:
 • znać rodzaje dokumentacji spółki związane z pracą zarządu,
 • znać obowiązki zarządu związane z zakończeniem roku obrotowego,
 • znać zasady funkcjonowania spółek kapitałowych,
 • znać powody i zasady przesyłania dokumentów do KRS,
 • potrafić sporządzać protokół posiedzenia organów spółki,
ADRESACI SZKOLENIA

Asystenci i kierownicy biura zarządu.


PROGRAM

1. Problematyka obrotu gospodarczego i zawieranych w nim umów:

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w kraju.
 • Miejsce rejestracji przedsiębiorców.
 • Dokumenty zaświadczające o wiarygodności przedsiębiorców (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z CEIDG).
 • Osoby uprawnione do zawierania umów w firmie: działanie przez wspólników, członków zarządu, pełnomocników, prokurentów.
 • Co to jest prokura?
 • Formy czynności prawnych i problem zawierania umów drogą e-mailową.

2. Rodzaje dokumentacji w firmie:

 • Umowa z kontrahentami.
 • Dokumentacja korporacyjna (umowa spółki, statut, akt założycielski, uchwały, protokoły, regulaminy zarządu i rady nadzorczej).
 • Regulaminy w firmie i ich rodzaje.

3. Szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa spółek:

 • Rodzaje spółek.
 • Kapitał zakładowy, pojęcie wkładu, udziału, aportu.
 • Organy spółek, czy każda spółka musi mieć organy.

4. Zarząd:

 • Rola zarządu w spółce, zadania i kompetencje.
 • Tryb zwoływania posiedzeń zarządu i podejmowania uchwał.
 • Uchwały zarządu i zasady protokołowania posiedzeń.
 • Obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
 • Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu? (podstawowe błędy popełniane przy pisaniu sprawozdań).
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta, kiedy jest sporządzana oraz jej znaczenie.
 • Sprawozdanie finansowe i jego elementy.
 • Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego? Zasady przesyłania dokumentów.

5. Rada Nadzorcza:

 • Rola Rady Nadzorczej w spółce, zadania i kompetencje. Tryb zwoływania i podejmowania uchwał.

6. Zgromadzenie wspólników:

 • Rola Rady Nadzorczej w spółce, zadania i kompetencje. Tryb zwoływania i podejmowania uchwał.

7. Savoir vivre:

 • Savoir vivre w pracy asystenta biura zarządu.
 • Zasady prowadzenia korespondencji e-mailowej.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.
Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności).
W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.
Dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?