Windykacja

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM cz. I

19 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie swoich roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów w firmie przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz omówienie zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem wiarygodności kontrahenta, właściwym zabezpieczaniem kontraktów, a także wprowadzaniem rozwiązań globalnych w firmie, dotyczących umów.

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, aneks? ),
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana ? omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).


1. Badanie wiarygodności klienta

 • Krajowy Rejestr Sądowy,
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • Możliwość badania akt rejestrowych spółek...

2. Odpis z KRS jako “dowód osobisty” przedsiębiorcy. Aanaliza odpisu z KRS w konteście zasad reprezentacji - praca z dokumentem.

 • Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
 • Kiedy zmiany w zakresie odpisów w KRS wchodzą w życie?
 • Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony.
 • Wpisy do KRS konsytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różną?

3. Problematyka zasad reprezentacji.

4. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników... Szczegółowe omówienie zasad reprezentacji.

5. Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej. Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy? Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej.

6. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów.

7. Co to jest prokura, rodzaje prokury.

8. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.

9. Kiedy od stron umowy należy odbierać pesel i dlaczego?

10. Rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane), zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia. Problem zmiany właściwości miejscowej sądu. Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?

11. Elementy każdej umowy w obrocie gospodarczym.

12. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki ich rodzaje, kary umowne, wina a przyczyna, zwłoka, opóźnienie.

13. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.

14. Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem)?

15. Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).

 • Problematyka kary umownej: korzyści i zagrożenia, przeszacowanie i niedoszacowanie kary umownej, odszkodowanie uzupełniające.
 • Wina a przyczyna (zwłoka a opóźnienie) w przypadku niewykonania umowy.
 • Uprawnienia wierzyciela w przypadku zwłoki i opóźnienia świadczeń niepieniężnych.
 • Kiedy stronie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.
Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności).
W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.
Dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM cz. I

19 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie swoich roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów w firmie przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz omówienie zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem wiarygodności kontrahenta, właściwym zabezpieczaniem kontraktów, a także wprowadzaniem rozwiązań globalnych w firmie, dotyczących umów.

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, aneks? ),
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana ? omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).PROGRAM

1. Badanie wiarygodności klienta

 • Krajowy Rejestr Sądowy,
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • Możliwość badania akt rejestrowych spółek...

2. Odpis z KRS jako “dowód osobisty” przedsiębiorcy. Aanaliza odpisu z KRS w konteście zasad reprezentacji - praca z dokumentem.

 • Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
 • Kiedy zmiany w zakresie odpisów w KRS wchodzą w życie?
 • Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony.
 • Wpisy do KRS konsytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różną?

3. Problematyka zasad reprezentacji.

4. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników... Szczegółowe omówienie zasad reprezentacji.

5. Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej. Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy? Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej.

6. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów.

7. Co to jest prokura, rodzaje prokury.

8. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.

9. Kiedy od stron umowy należy odbierać pesel i dlaczego?

10. Rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane), zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia. Problem zmiany właściwości miejscowej sądu. Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?

11. Elementy każdej umowy w obrocie gospodarczym.

12. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki ich rodzaje, kary umowne, wina a przyczyna, zwłoka, opóźnienie.

13. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.

14. Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem)?

15. Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).

 • Problematyka kary umownej: korzyści i zagrożenia, przeszacowanie i niedoszacowanie kary umownej, odszkodowanie uzupełniające.
 • Wina a przyczyna (zwłoka a opóźnienie) w przypadku niewykonania umowy.
 • Uprawnienia wierzyciela w przypadku zwłoki i opóźnienia świadczeń niepieniężnych.
 • Kiedy stronie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.
Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności).
W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.
Dodatkowo od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?