Podatki

Środki trwałe i amortyzacja w 2019 r.

30 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zmiany w rozliczaniu ŚT od 2019 r.:

 • Podniesienie współczynnika dla maszyn poddanych szybkiemu postępowi technicznemu;
 • Nowy limit wyłączenia z KUP odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych;
 • Wprowadzenie limitu na zaliczanie do KUP opłat z tytułu leasingu samochodów osobowych;
 • Rozróżnienie kwot w zakresie samochodów elektrycznych i pozostałych;
 • Przepisy przejściowe związane ze zmianami: odpisy amortyzacyjne od posiadanych samochodów osobowych, zawarte umowy leasingu w latach poprzednich, sposoby wyliczania NKUP

Nowa KŚT:

 • Zmiany w grupie gruntów - nowe rodzaje, w tym dotyczące dróg, gruntów pod stawami;
 • Zmiany w zakresie urządzeń i maszyn - połączenie rodzajów;
 • Nowy rodzaj KŚT dla zespołów komputerowych i systemów alarmowych;
 • Skutki praktyczne zmian;
 • Przepisy przejściowe.

Zmiany dotyczące szybszej amortyzacji i zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych:

 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8;
 • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury;
 • Kilka środków trwałych o wartości ponad 3.500,00 zł. a szybsza amortyzacja;
 • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji;
 • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny;

Wartość początkowa ŚT i WNiP - skutki praktyczne zmian:

 • Pojęcie ŚT a limit odpisu jednorazowego
 • Podniesienie kwoty z 3.500,00 zł. do 10.000,00 zł. - sposoby postępowania;
 • Pojęcie ŚT podatkowe i bilansowe;
 • Czy konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji i amortyzacji ŚT bilansowo i podatkowo?
 • Zmiany Polityki rachunkowości - czy konieczne?
 • Zapłata gotówką za ŚT powyżej 15 tys. zł - skutki praktyczne rozliczeń
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczeń ŚT i WNiP
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania,
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.),
 • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji,
 • Remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

Funkcjonowanie ŚT i WNiP:

 • Definicja i przykłady ŚT,
 • Definicja WNiP,
 • Likwidacja ŚT i WNiP,
 • Sprzedaż ŚT
 • Nieodpłatne przekazanie ŚT na własność lub do używania - konsekwencje podatkowe,

Zasady amortyzacji ŚT i WNIP

 • Pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych,
 • Metoda liniowa (przykłady),
 • Metoda degresywna (przykłady),
 • Metoda jednorazowa (przykłady),
 • Amortyzacja indywidualna (przykłady)
 • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP:

 • Ulepszenie a remont;
 • Rozliczanie ulepszenia w czasie;
 • Utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne;
 • Amortyzacja budynków - zasady;
 • Pomoc de minimis w przypadku amortyzacji;
 • Czy szybsza amortyzacja to schemat podatkowy?

Dyskusja z uczestnikami.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 13 05

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 27 05

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Środki trwałe i amortyzacja w 2019 r.

30 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zmiany w rozliczaniu ŚT od 2019 r.:

 • Podniesienie współczynnika dla maszyn poddanych szybkiemu postępowi technicznemu;
 • Nowy limit wyłączenia z KUP odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych;
 • Wprowadzenie limitu na zaliczanie do KUP opłat z tytułu leasingu samochodów osobowych;
 • Rozróżnienie kwot w zakresie samochodów elektrycznych i pozostałych;
 • Przepisy przejściowe związane ze zmianami: odpisy amortyzacyjne od posiadanych samochodów osobowych, zawarte umowy leasingu w latach poprzednich, sposoby wyliczania NKUP

Nowa KŚT:

 • Zmiany w grupie gruntów - nowe rodzaje, w tym dotyczące dróg, gruntów pod stawami;
 • Zmiany w zakresie urządzeń i maszyn - połączenie rodzajów;
 • Nowy rodzaj KŚT dla zespołów komputerowych i systemów alarmowych;
 • Skutki praktyczne zmian;
 • Przepisy przejściowe.

Zmiany dotyczące szybszej amortyzacji i zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych:

 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8;
 • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury;
 • Kilka środków trwałych o wartości ponad 3.500,00 zł. a szybsza amortyzacja;
 • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji;
 • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny;

Wartość początkowa ŚT i WNiP - skutki praktyczne zmian:

 • Pojęcie ŚT a limit odpisu jednorazowego
 • Podniesienie kwoty z 3.500,00 zł. do 10.000,00 zł. - sposoby postępowania;
 • Pojęcie ŚT podatkowe i bilansowe;
 • Czy konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji i amortyzacji ŚT bilansowo i podatkowo?
 • Zmiany Polityki rachunkowości - czy konieczne?
 • Zapłata gotówką za ŚT powyżej 15 tys. zł - skutki praktyczne rozliczeń
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczeń ŚT i WNiP
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania,
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.),
 • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji,
 • Remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

Funkcjonowanie ŚT i WNiP:

 • Definicja i przykłady ŚT,
 • Definicja WNiP,
 • Likwidacja ŚT i WNiP,
 • Sprzedaż ŚT
 • Nieodpłatne przekazanie ŚT na własność lub do używania - konsekwencje podatkowe,

Zasady amortyzacji ŚT i WNIP

 • Pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych,
 • Metoda liniowa (przykłady),
 • Metoda degresywna (przykłady),
 • Metoda jednorazowa (przykłady),
 • Amortyzacja indywidualna (przykłady)
 • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP:

 • Ulepszenie a remont;
 • Rozliczanie ulepszenia w czasie;
 • Utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne;
 • Amortyzacja budynków - zasady;
 • Pomoc de minimis w przypadku amortyzacji;
 • Czy szybsza amortyzacja to schemat podatkowy?

Dyskusja z uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 13 05

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 27 05


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?