Podatki

Warsztaty praktyczne Schematy podatkowe - nowe obowiązki od 2019 r.

29 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
600 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Podstawa prawna:

 • Dyrektywa unijna jako nowość do wdrożenia przez państwa członkowskie;
 • Zmiana ustawy Ordynacja podatkowa;
 • Wyjaśnienia MF - broszura informacyjna;
 • Bramka do zgłaszania schematów

Pojęcie schematu podatkowego - kiedy występuje:

 • Główna korzyść podatkowa;
 • Szczególna cecha rozpoznawcza;
 • Ogólna cecha rozpoznawcza;
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
 • Schemat transgraniczny i krajowy

Podmioty stosujące schematy podatkowe - pojęcia:

 • Korzystający;
 • Promotor;
 • Osoba wspomagająca;
 • Obowiązki podatnika, firmy doradztwa podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta.

Procedury wewnętrzne u podatników - nowy obowiązek do 31 marca 2019 r.:

 • Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
 • Uzasadnienie ustawowe;
 • Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
 • Forma procedury;
 • Treść procedury;
 • Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.

Zgłaszanie schematu podatkowego:

 • Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
 • Termin zgłaszania schematu podatkowego;
 • 30 czerwiec 2019 r. - data obowiązkowego zgłaszania “starych” schematów podatkowych;
 • Zgłaszanie internetowe z UPO;
 • Treść zgłoszenia - opis schematu z uzasadnieniem;
 • Forma zgłoszenia;
 • Nadawanie numeru schematowi;
 • Sprawdzanie zgłoszonych schematów;

Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:

 • Przykłady schematu podatkowego - co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
 • RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
 • Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
 • Zaskarżenie przepisów do ETS i UE - czy nastąpi i kiedy?
 • Kary za niezgłaszanie schematów;
 • Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna korzyść podatkowa, itp.
 • Praktyczne funkcjonowanie schematów - kto już je zgłosił;
 • Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?

Dyskusja z uczestnikami

Metodologia szkolenia

 • Wykład, ćwiczenia, dyskusja
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

369 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Warsztaty praktyczne Schematy podatkowe - nowe obowiązki od 2019 r.

29 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Podstawa prawna:

 • Dyrektywa unijna jako nowość do wdrożenia przez państwa członkowskie;
 • Zmiana ustawy Ordynacja podatkowa;
 • Wyjaśnienia MF - broszura informacyjna;
 • Bramka do zgłaszania schematów

Pojęcie schematu podatkowego - kiedy występuje:

 • Główna korzyść podatkowa;
 • Szczególna cecha rozpoznawcza;
 • Ogólna cecha rozpoznawcza;
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
 • Schemat transgraniczny i krajowy

Podmioty stosujące schematy podatkowe - pojęcia:

 • Korzystający;
 • Promotor;
 • Osoba wspomagająca;
 • Obowiązki podatnika, firmy doradztwa podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta.

Procedury wewnętrzne u podatników - nowy obowiązek do 31 marca 2019 r.:

 • Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
 • Uzasadnienie ustawowe;
 • Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
 • Forma procedury;
 • Treść procedury;
 • Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.

Zgłaszanie schematu podatkowego:

 • Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
 • Termin zgłaszania schematu podatkowego;
 • 30 czerwiec 2019 r. - data obowiązkowego zgłaszania “starych” schematów podatkowych;
 • Zgłaszanie internetowe z UPO;
 • Treść zgłoszenia - opis schematu z uzasadnieniem;
 • Forma zgłoszenia;
 • Nadawanie numeru schematowi;
 • Sprawdzanie zgłoszonych schematów;

Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:

 • Przykłady schematu podatkowego - co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
 • RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
 • Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
 • Zaskarżenie przepisów do ETS i UE - czy nastąpi i kiedy?
 • Kary za niezgłaszanie schematów;
 • Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna korzyść podatkowa, itp.
 • Praktyczne funkcjonowanie schematów - kto już je zgłosił;
 • Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?

Dyskusja z uczestnikami

Metodologia szkolenia

 • Wykład, ćwiczenia, dyskusja

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

369 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?