Nieruchomości

SPECUSTAWA MIESZKANIOWA - nowe regulacje dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych

10 czerwca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie obejmuje omówienie najnowszej praktyki stosowania ustawy - postępowanie z wnioskiem inwestora, uchwały, zaświadczenia oświatowe.

Przepisy ogólne i materialne

 • Zakres przedmiotowy ustawy: czym jest inwestycja mieszkaniowa i inwestycja towarzysząca
 • Inwestor - kto może skorzystać ze specustawy; gmina jako inwestor
 • Kolizja specustawy mieszkaniowej z pozostałymi specustawami
 • Inwestowanie na obszarach szczególnych - problemy obszarów chronionych, kolejowych, portowych, grunty rolne
 • Niesprzeczność ze studium, możliwość naruszenia ustaleń mpzp

Standardy urbanistyczne

 • Standardy ustawowe
 • Problem dostępu do placówek oświaty i wychowania - zaświadczenie wójta
 • Zakres upoważnienia ustawowego do uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych
 • Case studies: uchwały w przedmiocie LSU
 • Czy standardy urbanistyczne wiążą przy wydawaniu decyzji WZ?

Procedury

 • Uchwała lokalizacyjna: status prawny - kluczowe problemy, zakres rozstrzygnięć, tryb postępowania na etapie wstępnym i przed radą gminy, kontrola zgodności z prawem - tryb i wzorce; strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
 • Zintegrowane pozwolenie na budowę; rozstrzygnięcie dot. wywłaszczenia i odszkodowania
 • Proces budowlany - szczególne zasady proceduralne
 • Porozumienia gminy z inwestorem
 • Regulacje przejściowe - w jaki sposób zastosować specustawę do inwestycji w toku
 • Najważniejsze zmiany w innych ustawach (obrót gruntami rolnymi)

Case studies - wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Prawnik, legislator, specjalizujący się w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjno-budowlanym.
Obecnie pracuje przy dużym projekcie infrastrukturalnym.
Jest trenerem i doradcą m. in. dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz kancelarii obsługujących procesy inwestycyjne.
Od 2012 r. w resorcie budownictwa zajmował się tworzeniem otoczenia regulacyjnego sektora nieruchomości, w latach 2017-2018 był zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, kierując m. in. pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.
W dossier legislacyjnym ma ponadto m. in. ustawę o rewitalizacji, ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz udział w opracowywaniu Krajowej Polityki Miejskiej. Współpracował w projektach międzynarodowych z OECD, Komisją Europejską i Bankiem Światowym.
Jest współautorem komentarza do specustawy mieszkaniowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu do 31.05.2019

550 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu min. 2 osób do 31.05.2019

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Nieruchomości

SPECUSTAWA MIESZKANIOWA - nowe regulacje dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych

10 czerwca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Szkolenie obejmuje omówienie najnowszej praktyki stosowania ustawy - postępowanie z wnioskiem inwestora, uchwały, zaświadczenia oświatowe.

Przepisy ogólne i materialne

 • Zakres przedmiotowy ustawy: czym jest inwestycja mieszkaniowa i inwestycja towarzysząca
 • Inwestor - kto może skorzystać ze specustawy; gmina jako inwestor
 • Kolizja specustawy mieszkaniowej z pozostałymi specustawami
 • Inwestowanie na obszarach szczególnych - problemy obszarów chronionych, kolejowych, portowych, grunty rolne
 • Niesprzeczność ze studium, możliwość naruszenia ustaleń mpzp

Standardy urbanistyczne

 • Standardy ustawowe
 • Problem dostępu do placówek oświaty i wychowania - zaświadczenie wójta
 • Zakres upoważnienia ustawowego do uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych
 • Case studies: uchwały w przedmiocie LSU
 • Czy standardy urbanistyczne wiążą przy wydawaniu decyzji WZ?

Procedury

 • Uchwała lokalizacyjna: status prawny - kluczowe problemy, zakres rozstrzygnięć, tryb postępowania na etapie wstępnym i przed radą gminy, kontrola zgodności z prawem - tryb i wzorce; strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
 • Zintegrowane pozwolenie na budowę; rozstrzygnięcie dot. wywłaszczenia i odszkodowania
 • Proces budowlany - szczególne zasady proceduralne
 • Porozumienia gminy z inwestorem
 • Regulacje przejściowe - w jaki sposób zastosować specustawę do inwestycji w toku
 • Najważniejsze zmiany w innych ustawach (obrót gruntami rolnymi)

Case studies - wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Prawnik, legislator, specjalizujący się w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjno-budowlanym.
Obecnie pracuje przy dużym projekcie infrastrukturalnym.
Jest trenerem i doradcą m. in. dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz kancelarii obsługujących procesy inwestycyjne.
Od 2012 r. w resorcie budownictwa zajmował się tworzeniem otoczenia regulacyjnego sektora nieruchomości, w latach 2017-2018 był zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, kierując m. in. pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.
W dossier legislacyjnym ma ponadto m. in. ustawę o rewitalizacji, ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz udział w opracowywaniu Krajowej Polityki Miejskiej. Współpracował w projektach międzynarodowych z OECD, Komisją Europejską i Bankiem Światowym.
Jest współautorem komentarza do specustawy mieszkaniowej.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu do 31.05.2019

550 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu min. 2 osób do 31.05.2019

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?