Nieruchomości

REWITALIZACJA - prawne problemy dla praktyków

19 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Ustawa o rewitalizacji

2. Rewitalizacja w systemie zadań własnych gminy

3. Możliwość prowadzenia rewitalizacji w trybie pozaustawowym

4. Definicja i ogólne zasady rewitalizacji

5. Interesariusze rewitalizacji - szczególna rola gminy

6. Partycypacja społeczna - zasady i tryb

7. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - zasady i tryb wyznaczania

8. Ograniczenia inwestycyjne w procesie rewitalizacji

9. Gminny program rewitalizacji

10. Rewitalizacja a lokalne planowanie przestrzenne

11. Specjalna Strefa Rewitalizacji - narzędzia wykonawcze

12. Finanse w rewitalizacji

13. Mieszkalnictwo w rewitalizacji

14. Zamówienia publiczne w rewitalizacji

15. Narzędzia planistyczne rewitalizacji - MPR, umowa urbanistyczna

16. Dyskusja nad kierunkami zmian w ustawie o rewitalizacji po 2020 roku

17. Case studies

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Prawnik, legislator, specjalizujący się w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjno-budowlanym.
Obecnie pracuje przy dużym projekcie infrastrukturalnym.
Jest trenerem i doradcą m. in. dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz kancelarii obsługujących procesy inwestycyjne.
Od 2012 r. w resorcie budownictwa zajmował się tworzeniem otoczenia regulacyjnego sektora nieruchomości, w latach 2017-2018 był zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, kierując m. in. pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.
W dossier legislacyjnym ma ponadto m. in. ustawę o rewitalizacji, ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz udział w opracowywaniu Krajowej Polityki Miejskiej. Współpracował w projektach międzynarodowych z OECD, Komisją Europejską i Bankiem Światowym.
Jest współautorem komentarza do specustawy mieszkaniowej i współautorem ustawy o rewitalizacji.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

550 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 uczestników, do 08.03.2019

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 08.03.2019

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 08.03.2019

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Nieruchomości

REWITALIZACJA - prawne problemy dla praktyków

19 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Ustawa o rewitalizacji

2. Rewitalizacja w systemie zadań własnych gminy

3. Możliwość prowadzenia rewitalizacji w trybie pozaustawowym

4. Definicja i ogólne zasady rewitalizacji

5. Interesariusze rewitalizacji - szczególna rola gminy

6. Partycypacja społeczna - zasady i tryb

7. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - zasady i tryb wyznaczania

8. Ograniczenia inwestycyjne w procesie rewitalizacji

9. Gminny program rewitalizacji

10. Rewitalizacja a lokalne planowanie przestrzenne

11. Specjalna Strefa Rewitalizacji - narzędzia wykonawcze

12. Finanse w rewitalizacji

13. Mieszkalnictwo w rewitalizacji

14. Zamówienia publiczne w rewitalizacji

15. Narzędzia planistyczne rewitalizacji - MPR, umowa urbanistyczna

16. Dyskusja nad kierunkami zmian w ustawie o rewitalizacji po 2020 roku

17. Case studies


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Prawnik, legislator, specjalizujący się w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjno-budowlanym.
Obecnie pracuje przy dużym projekcie infrastrukturalnym.
Jest trenerem i doradcą m. in. dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz kancelarii obsługujących procesy inwestycyjne.
Od 2012 r. w resorcie budownictwa zajmował się tworzeniem otoczenia regulacyjnego sektora nieruchomości, w latach 2017-2018 był zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, kierując m. in. pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.
W dossier legislacyjnym ma ponadto m. in. ustawę o rewitalizacji, ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz udział w opracowywaniu Krajowej Polityki Miejskiej. Współpracował w projektach międzynarodowych z OECD, Komisją Europejską i Bankiem Światowym.
Jest współautorem komentarza do specustawy mieszkaniowej i współautorem ustawy o rewitalizacji.


CENA SZKOLENIA

550 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 uczestników, do 08.03.2019

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 08.03.2019

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 08.03.2019


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?